สหภาพฯ ขสมก. ร่อนหนังสือประธานบอร์ดบี้หาเอกชนซ่อมรถเมล์ NGV

28 มี.ค. 2567 | 04:55 น.

สหภาพฯ ขสมก. ร่อนหนังสือถึงประธานบอร์ด เร่งจัดหาเอกชนซ่อมรถเมล์ NGV สีฟ้า BONLUCK หลังเกิดปมปัญหารถหยุดวิ่งเกือบ 500 คัน และบอร์ดยกเลิกสัญญาเจ้าเก่า ชี้เป็นทรัพย์สินองค์การควรออกวิ่งบริการประชาชน

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 มีมติรับทราบเรื่องการบอกเลิกสัญญาเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน อายุสัญญา 10 ปี กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ที่มี บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีบมจ.ช ทวี เป็นแกนนำ พร้อมทั้งยังมีมติเห็นชอบโครงการจัดหารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด หรือ รถเมล์ EV นั้น

ล่าสุด สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ทำหนังสือ ที่ สร.ขสมก. 118/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงนายยุทธนา ยุพฤทธิ์ ประธานบอร์ด ขสมก. เพื่อขอให้ยกเลิกสัญญาเหมาซ่อม และเร่งรัดจัดการปัญหารถโดยสารปรับอากาศ สีฟ้า (รถเมล์ BONLUCK) ออกให้บริการประชาชน โดยรายละเอียดของหนังสือ ระบุว่า 

ภายหลัง ขสมก. ได้หยุดการนำรถเมล์ BONLUCK ออกวิ่งให้บริการประชาชน จำนวน 486 คัน (อยู่ภายใต้สัญญา 489 คัน) โดยแจ้งว่าช่างหยุดซ่อมรถ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป หาก ขสมก. นำรถโดยสารปรับอากาศดังกล่าวออกวิ่งให้บริการ รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาในเส้นทาง เนื่องด้วยไม่มีช่างออกไปดูแล และซ่อมแซมรถที่เสียในเส้นทาง จึงไม่นำรถออกวิ่งให้บริการตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น

สหภาพฯ จึงขอให้ประธานบอร์ด ขสมก.แก้ไขปัญหาการซ่อมบำรุงรถเมล์ BONLUCK โดยให้ยกเลิกสัญญาเหมาซ่อมและเร่งรัดจัดการปัญหารถเมล์ BONLUCK เพื่อออกให้บริการประชาชนโดยเร่งด่วน ดังนี้

1.ให้ ขสมก. ยกเลิกสัญญาหมาซ่อมกับ บมจ.ช ทวี และให้เร่งรัดดำเนินการจัดหาบริษัทเหมาซ่อมรายอื่นมาทำการซ่อมบำรุงรถเมล์ BONLUCK โดยเร่งด่วน ซึ่งสหภาพฯ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ ขสมก. ที่ สร.ขสมก. 050/2567เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอให้ยกเลิกสัญญาเหมาซ่อมกับ บมจ.ช ทวี แต่ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจน จนถึง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกสัญญาเหมาซ่อมบมจ.ช ทวี แต่อย่างใด

2.ให้ ขสมก. เร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหารถเมล์ BONLUCK ให้สามารถนำออกให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถต่าง ๆ เนื่องจากรถเมล์ BONLUCK เป็นทรัพย์สินขององค์การ ควรนำรถออกวิ่งเพื่อบริการประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งทุกวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีรถให้บริการน้อย ทำให้คอยรถนาน เป็นเหตุให้ ขสมก. เสียภาพลักษณ์ในด้านการให้บริการ ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในการใช้บริการของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.

3.จากปัญหาการกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาเหมาซ่อมรถเมล์ BONLUCK ไม่สามารถออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ควรหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สหภาพฯ จึงขอให้ประธานบอร์ด ขสมก. ได้พิจารณาดำเนินการ กรณีที่ บมจ. ช ทวี ทำให้ ขสมก.เกิดความเสียหายทั้งภาพลักษณ์ด้านบริการในเส้นทางของประชาชนในด้านบริการ ขสมก. ขาดรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจอดรถเมล์ BONLUCK ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ทำให้ ขสมก. ต้องจัดหารถโดยสารตามสายการเดินรถอื่นๆ มาวิ่งให้บริการในสายที่มีรถเมล์ BONLUCK วิ่งในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการ 

ทำให้ส่งผลกระทบด้านบริการที่นำรถโดยสารในสายต่าง ๆ มาช่วยวิ่งทดแทนในเส้นทางดังกล่าว ทำให้ขาดรายได้มากขึ้น ซึ่งประเมินความเสียหายมิได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหายกเลิกเหมาซ่อม บมจ. ช ทวี  และเร่งรัดจัดหาบริษัทใหม่ เพื่อซ่อมบำรุงรถเมล์ BONLUCK ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และประชาชนผู้ใช้บริการ และหาผู้รับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต่อไป