ส่องประวัติ 4 ผู้ว่าฯ "โคราช-ประจวบฯ-แม่ฮ่องสอน- หนองคาย"

20 ก.พ. 2567 | 09:30 น.

เปิดประวัติ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด "โคราช-ประจวบคีรีขันธ์-แม่ฮ่องสอน- หนองคาย" หลัง ครม.มีมติล่าสุด เห็นชอบให้โยกย้ายสับเปลี่ยนตัวผู้ว่าราชการจังหวัดล็อตใหญ่ รวม 10 จังหวัด

ในวันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) จำนวน 10  ราย ในจำนวนนี้ได้รับความสนใจจากสังคมตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับการโยกย้ายครั้งนี้ไว้ต่าง ๆ นานา ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชี้แจงเหตุผลของการสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ทั้ง 4 รายไว้ดังนี้ 

กรณีการโยกย้าย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จาก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ไปเป็นผู้ว่าฯ นครราชสีมา นั้น มีการพูดคุยกับ นายชัยวัฒน์แล้วโดยได้ตัดสินใจเลือกไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เพื่อทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของภรรยา

ขณะที่กรณีของ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ตรวจราชการฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นั้น เพื่อขับเคลื่อนงานให้กับประชาชน

ส่วน นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ตรวจราชการฯ ซึ่งมีอาวุโสเป็นลำดับ 2 ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ หนองคาย    เนื่องจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ตัดสินใจจะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ด้าน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดมหาดไทยนั้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

 • เกิดเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 57 ปี 

การศึกษา 

 • รัฐศาสตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย 
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

1 ต.ค. 2566  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

1 ต.ค. 2564 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

1 ต.ค. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 • เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 59 ปี 

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตำแหน่งปัจจุบัน

1 ต.ค. 2565   รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

1 ต.ค. 2564   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

1 ต.ค. 2562   รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

1 ต.ค.2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2514 อายุ 53 ปี 

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งปัจจุบัน

17 ธ.ค. 2566  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต 

20 ม.ค. 2566   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

10 ส.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

30 ม.ค. 2560   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2509 ปัจจุบัน อายุ 58 ปี 

การศึกษา 

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

2 ธ.ค. 2565  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต 

8 ต.ค. 2561     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

30 พ.ย.2560    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

20 ต.ค. 2557    ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย