ครม. แต่งตั้ง ปิยะ ต๊ะวิชัย - จิรายุ ห่วงทรัพย์ นั่ง บอร์ดขสมก.

20 ก.พ. 2567 | 07:36 น.

ครม. เคาะ บอร์ด ขสมก.ชุดใหม่ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย สายบ้านป่ารอยต่อ – จิรายุ ห่วงทรัพย์ เด็กเพื่อไทย นั่ง กรรมการ

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ดังนี้  

  • นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ ประธานกรรมการ
  • น.ส.รัชนีพร ธิติทรัพย์ กรรมการ
  • พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย กรรมการ
  • น.ส.สกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ กรรมการ
  • นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ กรรมการ
  • นายธนพล โตโพธิ์ไทย กรรมการ
  • นายจิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
  • นายภูมินทร์ บุตรอินทร์ กรรมการ
  • น.ส.พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)