"เอก"แจงชัดๆ แต่งตั้ง รอง ผบ.ตร. แทน "บิ๊กรอย" ต้องรอวาระประจำปีเดือน ส.ค. นี้

06 ม.ค. 2567 | 08:18 น.

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ แจงชัดการแต่งตั้ง "รอง ผบ.ตร." แทน "บิ๊กรอย" ต้องรอวาระประจำปีเดือน ส.ค.นี้ เหตุกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งใหม่ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ (6 ม.ค. 67) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โพสต์เฟซบุ๊กตอบข้อสงสัยกรณีมีข่าวการแต่งตั้ง พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(เลขาฯ สมช.)  และมีข่าวลือตามมาว่า ตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ว่างลง 1 ตำแหน่ง จะมีการแต่งตั้ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนขึ้นแทนทันที และ รอง ผบ.ตร.คนใหม่ ที่ไปแทนตำแหน่ง พล.ต.อ.รอย อาจได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. คนต่อไป ว่า

ผมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ดังนี้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2567 ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และกฎหมายลำดับรองคือ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ...

ขณะนี้ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ... ดังกล่าว ก.ตร.มีกำหนดจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมกราคมนี้ โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา (พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 88) จึงคาดว่าจะเริ่มใช้ในการแต่งตั้งวาระประจำปี 2567 ประมาณเดือนสิงหาคม

ดังนั้น ด้วยข้อจำกัดตามกฎหมายดังกล่าว คงเป็นคำตอบได้ว่า ในขณะนี้คงไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น รอง ผบ.ตร. ได้ทันที ต้องรอไปแต่งตั้งวาระประจำปี 2567 

อย่างไรก็ตาม มีคำถามต่อไปว่า จะมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ก่อนวาระแต่งตั้งประจำปี 2567 ในเดือนสิงหาคมหรือไม่

พล.ต.อ.เอก ชี้แจงว่า กฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไป สำหรับผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการเป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 82 วรรคห้า)

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะครบเกษียณอายุราชการ (ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (พล.ต.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (พล.ต.ท.)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.(พล.ต.ต.) ที่จะดำเนินการในช่วง ก.พ.- มี.ค. ของทุกปี

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนด ก.ตร. และจะให้ใช้ในการแต่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาพิเศษ และผู้ทรงต่างๆ ในวาระเดือน เมษายน2567 โดยน่าจะมีแนวทางหลัก ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ. เทียบ รอง ผบ.ตร.) มีจำนวน 10 ตำแหน่ง พิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รอง จตช. ไม่น้อยกว่า 1 ปี (พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส)

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท. เทียบ ผบช.) มีจำนวน 20 ตำแหน่ง พิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบช. รอง จตร. ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส)

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต. เทียบ ผบก.) มีจำนวน 30 ตำแหน่ง พิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบก. ไม่น้อยกว่า 4 ปี (พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส)

ขออนุญาตสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับกรณีข่าวลือที่เกิดขึ้นข้างต้นครับ

#กู้คืนศักดิ์ศรีตำรวจดีของประชาชน

#ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

#ตำรวจ