เปิดกรุ "ชาย นครชัย " กกต.ใหม่รวย43.1ล้าน สะสมปืน 36กระบอก

04 ธันวาคม 2566

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "ชาย นครชัย "กกต.ใหม่ รวย43.1ล้าน สะสมปืน 36 กระบอก ขณะคู่สมรส มีที่ดินในเขตพญาไท มูลค่า 10 ล้านบาท

วันที่ 4 ธ.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนายชาย นครชัย กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 โดยนายชายและนางจฏิมา นครชัย คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 43 ,162,522 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยเป็นทรัพย์สินของนายชาย 14,031,153 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4บัญชี 1,899,568 บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ 1,855,985 บาท โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นห้องชุดในอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,475,600 บาทยานพาหนะ 2 ล้านบาททรัพย์สินอื่น 2.8 ล้านบาท เป็นนาฬิกา 6 เรือนมูลค่า 800,000 บาท

และอาวุธปืน 36 กระบอกมูลค่า 2 ล้านบาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินบำนาญและเงินเดือนประมาณ 3,046,944 บาท มีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเล่าเรียนบุตร ประมาณ 580,000 บาท

ส่วนนางจฏิมา มีทรัพย์สินรวม 29, 131,369 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2บัญชี 1,966,684 บาทเงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ 7,164,684 บาท ที่ดิน1 แปลงเขตพญาไทกรุงเทพฯมูลค่า 10 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักในเขตพญาไทกทม. 10 ล้านบาท และไม่แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีแต่แจ้งว่ามีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 480,000 บาท

นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง
นายชาย จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2530 Master of Business Administration, Southeastern University, สหรัฐอเมริกา ปี 2532

ประสบการณ์การทำงาน

-ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2554-6 กุมภาพันธ์ 2566)

-อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2566-30 กันยายน 2557)

-อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (7 กุมภาพันธ์ 2556-30 กันยายน 2557)

-ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2557-29 ธันวาคม 2559)

-รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (30 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2561)

-อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2565)

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (26 มีนาคม 2563-15 มีนาคม 2566)