กกต.เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง ปี66 ลดลง ไม่รับ 159 เรื่อง ลุ้นอีก 77 เรื่อง

27 พ.ย. 2566 | 03:53 น.

กกต.เปิดสถิติเปรียบเทียบร้องเรียนเลือกตั้ง สส.พบตัวเลขปี 66 ลดลงเกือบครึ่งกว่าปี’ 62 เผย สั่งไม่รับคำร้อง 159 เรื่อง ยื่นศาล 2 สำนวน ยังเหลือให้ลุ้นอีก 77 เรื่อง

วันที่ 27 พ.ย.2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่สถิติเปรียบเทียบการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. โดย การเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 พบว่ามี คำร้อง ความปรากฎ ข้อมูลเบาะแส จำนวน  592 เรื่อง แบ่งเป็น คำร้อง 497 เรื่อง ความปรากฎ 78 เรื่อง ข้อมูลเบาะแส 17 เรื่อง ดำเนินการเสร็จหมดทั้ง 592 เรื่องแล้ว 

โดยแยกเป็นการพิจารณา คำร้อง 307 เรื่อง สั่งไม่รับ 289 เรื่อง สั่งยุติเรื่อง 15 เรื่อง ดำเนินคดีอาญา 3 เรื่อง ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาด 285 สำนวน พบว่า ยกคำร้อง 262 สำนวน ระงับสิทธิ 1 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 20 สำนวน ยื่นคำร้องต่อศาล 2 สำนวน 

ขณะที่การเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.66 พบว่า มีคำร้อง ความปรากฎ ข้อมูลเบาะแส จำนวน 365 เรื่อง แบ่งเป็น คำร้อง 283 เรื่อง ความปรากฎ 41 เรื่อง ข้อมูลเบาะแส 41 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว 288 เรื่อง 

โดยแยกเป็นการพิจารณา คำร้อง 240 เรื่อง สั่งไม่รับ 159 เรื่อง สั่งยุติเรื่อง 81 เรื่อง ยังไม่มีเรื่องส่งดำเนินคดีอาญา ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาด 48 สำนวน ยกคำร้อง 43 สำนวน ดำเนินคดีอาญา 3 สำนวน ยื่นคำร้องต่อศาล 2 สำนวน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 77 เรื่อง 

กกต.เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง ปี66 ลดลง ไม่รับ 159 เรื่อง ลุ้นอีก 77 เรื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานกกต.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานสนับสนุน ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสนับสนุน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ทำให้เรื่องร้องเรียน คำร้อง หรือการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจำนวนลดลง