เรืองไกร ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน "อนุทิน-ทรงศักดิ์-ศักดิ์สยาม"

24 พ.ย. 2566 | 03:47 น.

เรืองไกร ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน "อนุทิน-ทรงศักดิ์-ศักดิ์สยาม"กรณีพ้นจากตำแหน่งสส. ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่

วันที่ 24 พ.ย.2566 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวว่า วันนี้ตนส่งจดหมายทางไปรษณีย์ EMS ถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า เว็บไซต์ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะ ส.ส. โดยถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ ดังรายละเอียดที่พบ ต่อไปนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

1. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กรณีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล พบว่า มีเฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 แต่ไม่พบกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง 2 ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีรายการทรัพย์สิน หนี้สิน หรือรายการอื่นๆ ที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป หรือไม่ อย่างไร ยังทำไม่ได้

 จึงมีเหตุต้องขอให้ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป
 

2. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กรณีของนายทรงศักดิ์ ทองศรี กลับมีเฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 แต่กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 กลับไม่พบอยู่ในเว็บไซต์ของ ป.ป.ช. ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง 3 ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีรายการทรัพย์สิน หนี้สิน หรือรายการอื่นๆ ที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป หรือไม่ อย่างไร ยังทำไม่ได้

นายทรงศักดิ์ ทองศรี

จึงมีเหตุต้องขอให้ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายทรงศักดิ์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

3. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กรณีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พบว่า มีเฉพาะกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 แต่ไม่พบกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง 2 ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกัน เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีรายการทรัพย์สิน หนี้สิน หรือรายการอื่นๆ ที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป หรือไม่ อย่างไร ยังทำไม่ได้

จึงมีเหตุต้องขอให้ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

4. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กรณีของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ และกรณีของนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พบว่า มีการเปิดเผยกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และการเปิดเผยกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ซึ่งจะทำให้การนำข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง 2 ครั้งมาตรวจสอบเปรียบเทียบกันได้ กรณีจึงจะสามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นต่อไปได้ว่า มีรายการทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ รายจ่าย หรือรายการอื่นๆ ที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป หรือไม่ อย่างไร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

5. จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ผ่านโทรศัพท์มือถือ ของทั้ง 5 ราย ข้างต้น จึงมี 3 ราย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่เว็บไซต์ ป.ป.ช. น่าจะมีการเปิดเผยไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ตามภาพหน้าจอมือถือของทั้ง 5 ราย ที่ส่งให้ ป.ป.ช. ด้วยแล้ว

"ด้วยข้อเท็จจริงข้างต้น จึงขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์โดยครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบถ้วน ขอให้ผู้มีหน้าที่ทำการเปิดเผยให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป"นายเรืองไกร กล่าว