เปิดประวัติ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ เต็งจ๋าอธิบดีดีเอสไอ คนที่ 13

28 พฤศจิกายน 2566

เปิดประวัติ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ จากข้าราชการตำรวจโอนย้ายมารับราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จนไต่เต้าเป็นรองอธิบดี รักษาการอธิบดี และจ่อผงาดอธิบดีดีเอสไอ คนที่ 13

วันนี้ (28 พ.ย. 66) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

จึงเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

1.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และ 2.พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำหรับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น ตามระเบียบราชการ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ อาวุโสสูงสุด อันดับ 1 จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

และมีแนวโน้มสูงที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีดีเอสไอ” คนต่อไป

                            พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

สำหรับ ประวัติ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ หรือ “รองแพ” เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 49 (นรต.49) โอนย้ายจากข้าราชการตำรวจมารับราชการที่ดีเอสไอ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น “รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ” 

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ขณะเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยรับผิดชอบคดีคนเสื้อแดง 99 ศพ, คดีโกงหุ้นสตาร์ค (STARK) หมื่นล้านบาท คดีปั่นหุ้นมอร์ (MORE)  และยังเป็นผู้ดูแลคดีหมูเถื่อน 161 ตู้

ย้อนกลับไป เมื่อปี 2557 พ.ต.ต.ยุทธนา  ได้ทำการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ กปปส. รวม 16 คน ในความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา11(1) 

สำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีอธิบดีมาแล้ว 12 คน ดังนี้

1. พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ (21 ตุลาคม 2545 – 23 กันยายน 2546)

2. พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ (7 กุมภาพันธ์ 2547 – 9 มกราคม 2550)

3. นายสุนัย มโนมัยอุดม  (16 มกราคม 2550 – 25 กุมภาพันธ์ 2551)

4. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง (11 เมษายน 2551 – 29 กันยายน 2552)
5. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ (29 กันยายน  – 19 ตุลาคม 2552 (รักษาการ) ) 19 ตุลาคม 2552 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

6. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (24 พฤษภาคม 2557 – 27 มิถุนายน 2557 (รักษาการ) ) 27 มิถุนายน 2557 – 30 กันยายน 2557

7. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ (15 ตุลาคม 2557 – 17 พฤศจิกายน 2557 (รักษาการ) ) 17 พฤศจิกายน 2557 – 27 ตุลาคม 2558

8. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ (1 ตุลาคม 2558 – 19 ตุลาคม 2558 (รักษาการ) ) 

9. พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง (20 ตุลาคม 2558 – 4 พฤศจิกายน  2558 (รักษาการ) ) 5 พฤศจิกายน 2558 – 2 เมษายน  2563

10. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร (15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564)

11. นายแพทย์ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ (1 ตุลาคม 2564 - 17 มกราคม พ.ศ. 2566)

12. พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล (18 มกราคม  2566 – 28 พ.ย. 2566)