ครม. ตั้ง “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” นั่งที่ปรึกษานายกฯ เงินเดือน 7.2 หมื่น

10 ต.ค. 2566 | 08:23 น.

ครม. ไฟเขียวตั้ง “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร” นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งรวมเดือนละ 72,660 บาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  • นายสยาม บางกุลธรรม ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สำหรับการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ระบุว่า เป็นบุคคลซึ่งรับราชการในตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 18 ตำแหน่ง โดยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

ส่วนค่าตอบแทนนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 กำหนด ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งได้รวม 5 ตำแหน่ง โดยมีอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งรวมเดือนละ 72,660 บาท แบ่งเป็น เงินดือน 57,660 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท

ประวัติ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร โดยสรุป 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร มีชื่อเล่นว่า "โจ้" เกิดวันที่ 1 เมษายน 2515 ที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นบุตรชายคนโตของ นายศุภกร จรัสเสถียร หรือ กำนันตง อดีตนักธุรกิจใหญ่ใน จ.มหาสารคาม เจ้าของโรงสีข้าวแหลมทอง และนางเตือนใจ จรัสเสถียร

จบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่น 29 - 32 ส่วนระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY 

"ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" มีประสบการณ์การทำงาน โดยเคยเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยตำแหน่งปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยการทำงานในแวดวงการเมืองในช่วงีท่ผ่านมา นับเป้น หนึ่งในนักการเมืองฝีปากกล้า มักปภิปรายอย่างดุดันทุกครั้งเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของรัฐมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เป็นฝ่ายค้าน