svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดเกณฑ์รับสิทธิ์ "ค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง"

03 ตุลาคม 2566

"พม."เปิดเงื่อนไขและเปิดหลักเกณฑ์ การรับสิทธิ์"ค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง" ตั้งเป้าปี 79 คนไทยมีที่อยู่ เผย เปิดโครงการ 1 ปี คนร่วมไม่ถึงร้อย จ่อถก "ชัชชาติ"สัปดาห์หน้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวถึงการผลักดันนโยบาย "จ่ายค่าเช่าบ้านคนละครึ่ง" เพื่อสนับสนุนชาวบ้านให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมว่า

นโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการมา 1 ปี มีผู้เข้าโครงการไม่ถึง 100 คน ซึ่งโครงการนี้ จะสนับสนุน เงินครึ่งหนึ่ง ให้กับผู้ที่ไร้บ้าน ที่เช่าบ้านไม่เกิน 2,000 บาทถึง 3,000 บาท

โดยเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมโครงการคือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีงานทำ เป็นการใช้บ้านเช่าที่มีราคาถูก และหากไม่มีงานทำกระทรวงฯก็จะร่วมมือกับภาคเอกชน ออกเงิน ค่าเช่าบ้านให้ครึ่งหนึ่งและหางานให้ เพื่อช่วยลดปัญหาให้ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีที่อยู่ และให้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไขสามารถสมัครเข้าโครงการได้ที่กรมการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งตามเป้าหมายของกระทรวงฯ ภายในปี 2579 ทุกคนที่ไร้บ้านจะต้องมีที่อยู่อาศัย

 

“สถานการณ์คนไร้บ้านปัจจุบันใน กทม. มีปริมาณมากขึ้น จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งของพม. ที่อยากให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีรายได้ ที่ไม่ใช่งานประจำ ซึ่งจะหารือกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงฯอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้า เพื่อประเมินตัวเลข ที่ชัดเจน และแม่นยำ” รมว.พัฒนาสังคมฯ