svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แพงเว่อร์ ศรีสุวรรณ บุก สตง. สอบปมเหมาการบินไทย 30 ล้านพา "เศรษฐา" ไปยูเอ็น

18 กันยายน 2566

ศรีสุวรรณ ร้อง สตง. สอบปมจ้างเหมาเครื่องบินการบินไทย 30 ล้านบาทนำ นายกฯเศรษฐา และคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่อเมริกา ส่อขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 หรือไม่

18 กันยายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ได้ยื่นคำร้องไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้สอบการจ้างเหมาเครื่องบินการบินไทย 30 ล้านบาทเพื่อนำนายกรัฐมนตรีและคณะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ที่อเมริกา เป็นการขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ประกอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ออกประกาศให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเสนอราคา ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท ลงนามโดย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น

มีประเด็นที่สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพื่อความชัดเจนของกฎหมายนั้น การใช้อำนาจดังกล่าว มีข้อสงสัยที่ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัย คือ

1.เหตุใดจึงไม่มีการเปรียบเทียบราคากลางเพราะเป็นการสืบราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในขณะที่มีการการบินอีกมากมายที่จะใช้กำหนดราคากลางได้ การกระทำดังกล่าวชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่

2.เหตุใดราคาที่มาจากการเสนอของการบินไทยรายเดียวนั้น ไม่มีราคาต้นทุนเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเครื่องบินของกองทัพอากาศที่มีเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทย ได้เคยออกมาระบุว่า การที่นายกเศรษฐา ไม่ใช้เครื่องบิน Airbus 340 ของ กองทัพอากาศเนื่องจากค่าใช้จ่ายเครื่องบิน ทอ. สูงกว่าอย่างไร

ที่สำคัญ ไม่ปรากฎว่ามีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี 50 คน นั้นเป็นใครบ้าง เป็นการปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41(1) ประกอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 หรือไม่ เพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าอาจมีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยจำนวนหนึ่ง หากใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความมาร้องต่อ สตง. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เป็นการเร่งด่วน หากพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการเสนอให้ ป.ป.ช.ลงโทษผ็ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวทิ้งท้าย