โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ "พลเอกเจริญชัย หินเธาว์" ผงาดผบ.ทบ.

30 ส.ค. 2566 | 13:40 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ - นายทหารรับราชการ 762 ราย "พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี" ผบ.สส. "พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์" ผบ.ทบ. "พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม" ผบ.ทร. "พลอากาศเอกพันธ์ุภักดี พัฒนกุล" ผบ.ทอ.

วันนี้ (30 ส.ค.66) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  ระบุว่า 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  จำนวน 762 ราย 

โดยไฮไลท์ของการแต่งตั้งคือ ตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ดังนี้ 

พลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.)  

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์  เป็น ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) 

และ พลอากาศเอกพันธุ์ภักดี พัฒนกุล เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ 

กองทัพไทย

พลเอก อนุสรณ์ คุ้มอักษร เป็นรอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 กองทัพบก

พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็น รองผู้บัญชาการการณ์ทหารบก

พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

พลเอก อุกฤษ บุญตานนท์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 

พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็น เสนาธิการทหารบก

พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ  เป็น แม่ทัพภาคที่1 

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็น แม่ทัพภาคที่2 

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ เป็น แม่ทัพภาคที่3 

 

กองทัพเรือ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก โกวิท อินทร์พรหม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก วรวุฒิ พฤกษารุ่งเรือง เป็น เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

พลอากาศเอก วิศรุต สุวรรณเนต เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท เสกสรรค์ คันธา เป็น เสนาธิการทหารอากาศ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 

ที่มา : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ