สั่งด่วน ถึง “4 แคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่” โชว์วิสัยทัศน์ให้ "เศรษฐา" พิจารณา

30 ส.ค. 2566 | 11:21 น.

เปิดคำสั่ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ส่งถึง 4 รอง ผบ.ตร.แคนดิเดตพิทักษ์ 1 โชว์วิสัย์ทัศน์ผ่านเอกสารไม่เกิน 4 แผ่น ทำถึง "เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตีคนใหม่" ประกอบการพิจารณาเลือก “ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” คนใหม่ ส่งภายใน 1 ก.ย. 66

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีบันทึกข้อความที่ 0001.(ผบ)/156 ลง 29 สิงหาคม 2566 เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

โดยบันทึกดังกล่าว ทำถึง 4 แคนดิเดตผบ.ตร. คนใหม่ ได้แก่ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ใจความว่า

ด้วย ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อ 25 ส.ค.66 ได้มีมติให้ถอนเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีประธาน ก.ตร. เสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้นายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ต่อไป

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในการคัดเลือกแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงให้ท่านดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงาน

พร้อมทั้งสรุปสภาพปัญหาการปฏิบัติงานหรือสภาพปัญหาของ ตร. ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในอนาคตหากได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น(ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 1 ก.ย. 66 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้มีรายงานว่า เวลาต่อมาวันเดียวกัน ผบ.ตร.ได้มีบันทึกข้อความที่ 0001(ผบ)/157 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง รอง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นแคนดิเดต ผบ.ตร. ทั้ง 4 นาย ใจความว่า

1.ให้ยกเลิกหนังสือ ตร.ที่ 0001(ผบ)/156 ลง 29 ส.ค. 66 ให้จัดทำผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่จะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.

2.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงให้ท่านดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่เห็นว่ามีความสำคัญ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ ตร. โดยจัดทำเป็นเอกสารรวมจำนวนไม่เกิน 4 แผ่น (ขนาด A4) แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 1 กันยายน 2566 เพื่อทราบและดำเนินการ หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุ

สั่งด่วน ถึง “4 แคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่” โชว์วิสัยทัศน์ให้ \"เศรษฐา\" พิจารณา สั่งด่วน ถึง “4 แคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่” โชว์วิสัยทัศน์ให้ \"เศรษฐา\" พิจารณา