รู้จัก "ประภาศรี สุฉันทบุตร” ส.ว.หญิง "เห็นชอบ" ให้ "พิธา" เป็นนายกฯ

18 ก.ค. 2566 | 05:48 น.

ทำความรู้จัก "ประภาศรี สุฉันทบุตร" ส.ว.หญิง โหวตเห็นชอบให้ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 หลังสนับสนุนเจ้าตัวเผยมีคนรู้จักและเข้ามาพูดคุยเพิ่มมากขึ้น

จากกรณีที่โหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30  เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา เสนอรายชื่อเพียงชื่อเดียวคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่เป็นพรรคอันดับ 1 ได้คะแนนเสียงจากประชาชนกว่า 14 ล้านคะแนนเสียง แต่ผลที่ออกมาคือ สมาชิกรัฐสภาลงคะแนน เห็นชอบนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี 324 เสียง ไม่เห็นชอบ 182 เสียง งดออกเสียง 199 เสียง เท่ากับว่ามติที่ประชุมรัฐสภาไม่เห็นชอบให้

ขณะที่ สว. ที่สนับสนุนนายพิธา มีเพียง 13 เสียงและหนึ่งในนั้นคือ นางประภาศรี สุฉันทบุตร ส.ว.หญิงหนึ่งเดียว ที่ออกตัวยืนยันหนักแน่นก่อนวันโหวตด้วยซ้ำว่า จะโหวตให้นายพิธา ตามมติของประชาชน พร้อมยืนข้างประชาธิปไตย และในวันโหวตก็เป็นไปเช่นนั้น

 

รู้จัก “ประภาศรี สุฉันทบุตร”

หลังจากสนับสนุนโหวตให้ “พิธา” เป็นนายกรัฐมนตรี ประภาศรี สุฉันทบุตร บอกว่า เดินทางไปไหนมีคนมขอถ่ายรูป และ มีประชาชนเข้ามาพูดคุย

ประภาศรี สุฉันทบุตร สกุลเดิม “วิริยพันธ์” ปัจจุบันอายุ 72 ปี พื้นเพเดิมเป็นชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนมาสมรสกับ นพ.หาญ มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 4 คน

การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (การศึกษามหาบัณฑิต (การจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา)) อาชีพเดิม ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธรสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

 

 

การทำงานในวุฒิสภา

เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา , ที่ปรึกษาและ กมธ.การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

โดยได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อปี 2562 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 962,123,671 บาท ไม่มีหนี้สิน.