เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ธรรมนัส” และภรรยาทั้ง 2 คนรวยอู้ฟู่เกินพันล้าน

17 ก.ค. 2566 | 11:02 น.

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ธรรมนัส” และ ภรรยา ทั้ง 2 คน มีทรัพย์สินรวมกันเกินพันล้านบาท รถยนต์จำนวน 20 คัน และ พระจำนวน 6 องค์ประเมินมูลค่าไม่ได้ หลังพ้นตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ รวยเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท

วันที่ 17 ก.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 100 คน กรณีพ้นจากตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ปรากฏว่า สส. ที่เปิดบัญชีรายชื่อทรัพย์สินที่น่าสนใจ คือ

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หรือ "ธรรมนัส" อายุ 58 ปี แจ้งชื่อคู่สมรส คือ นางอริสรา พรหมเผ่า อายุ 55 ปี มีทรัพย์สินรวมกัน 1,043,096,356.19 บาท

รายละเอียดทรัพย์สินเฉพาะของ รอ.ธรรมนัส

  •  จำนวน 802,149,770.03 บาท
  • มีหนี้สินรวมกัน 85,080,355.97 บาท
  • เป็นหนี้สินเฉพาะของ "ธรรมนัส" 76,265,801.66 บาท
  • พร้อมแจ้งคู่สมรสอีก 1 คน คือ นางสาวธนพร ศรีวิราช อายุ 29 ปี มีทรัพย์สิน 108,021,974.70 บาท และ มีหนี้สิน 3,260,821 บาท

เมื่อเปรียบเทียบกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน หลังพ้นจากตำแหน่ง รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งยื่นต่อ ปปช. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 พบว่า มีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 200 ล้านบาท ส่วนคู่สมรส นางอริสรา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น กว่า 150 ล้านบาท รวมแล้วทั้งสองคน มีทรัพย์สินรวมกันเพิ่มมากขึ้น กว่า 300 ล้านบาท และ มีหนี้สินรวมกันลดลง เกือบ 100 ล้านบาท ส่วนนางสาวธนพร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 50 ล้านบาท มีหนี้สินลดลงกว่า 8 ล้านบาท

นอกจากนี้ "ธรรมนัส" เป็นบัญชีเงินฝาก 33 บัญชี กว่า 166 ล้านบาท ที่ดิน 79 แปลง มูลค่า กว่า 281 ล้านบาท รายการโรงเรือน และ สิ่งปลูกสร้าง 17 หลัง มูลค่ากว่า 52 ล้านบาท รถยนต์ 20 คัน จักรยานยนต์ 1 คันมูลค่ารวมกว่า 46 ล้านบาท สัญญาประกัน มูลค่ารวมกว่า 96 ล้านบาท พระเครื่อง 6 องค์ ประเมินค่าไม่ได้ ประกอบด้วย สมเด็จบางขุนพรหม เบญจภาคี พิมพ์ปรกโพธิ์, พระกริ่งชัยวัฒน์เนื้อทองคำ, พระยอดธง, หลวงปู่สะดุ้งกลับ, เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นที่ 1 และ พระรอดลำพูน พร้อมตลับทองฝังเพชร เครื่องประดับ นาฬิกา และ ปืน 7 กระบอก.