"เรืองไกร"ร้องกกต. ส่งศาลรธน.วินิจฉัย "พิธา "พ้น ส.ส. หรือไม่

20 มิ.ย. 2566 | 03:19 น.

ไม่ปล่อย!"เรืองไกร"ร้องกกต. ขอให้ใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "พิธา "พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. หรือไม่

วันที่ 20 มิ.ย.2566 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ได้ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ EMS ถึง กกต.ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา82 เพื่อวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  สิ้นสุดลงตามธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด มหาชน หรือไม่

เนื่องจากเมื่อกกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว โดยผลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 ทำให้นายพิธา  มีสมาชิกภาพส.ส.เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือวันที่ 14 พ.ค.66 

ดังนั้น จึงมีเหตุต่อเนื่องที่ต้องขอให้ กกต. ใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆตามที่ได้เคยยื่นคำร้องเรื่องนี้เอาไว้ต่อกกต.ทุกครั้ง มาดำเนินการตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ด้วยการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธา  สิ้นสุดลงหรือไม่  โดยด่วน   

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ