ประวัติ “หมอชลน่าน” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เจ้าของวลีเด็ด“ชกได้ชกไปแล้ว”

25 พ.ค. 2566 | 03:45 น.

เปิดประวัติ “หมอชลน่าน” นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เจ้าของวลีเด็ด “ชกได้ชกไปแล้ว” หลังฟาด "แด๊ดดี้ปุ่น ศิธา" ถูกตั้งคำถามปมเซ็นแอดวานซ์ MOU กลางเวทีแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาล

"ชกได้ผมชกไปแล้ว" หมอชลน่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ยอมรับ ไม่พอใจ กรณี "แด๊ดดี้ปุ่น" น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย ตั้งคำถาม Advance MOU ทั้งที่เป็นคนร่วมพิจารณาร่าง MOU ตั้งรัฐบาล 8 พรรคการเมืองด้วยกัน จนเกิดประเด็นทางการเมือง หลายฝ่ายกังวลว่าอาจสร้างรอยร้าวให้กับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล  

อ่านเพิ่มเติม รู้จัก"ผู้พันปุ่น" แด๊ดดี้ศิธา ทิวารี ผู้เปิดฉากวิวาทะสนั่น หมอชลน่าน พท.

 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมรายละเอียดประวัติ หมอชลน่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตัวละครเอกจากบ้านใหญ่  เขาคือใคร และมีที่มาอย่างไร 

ประวัติ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

 • นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว หรือ หมอชลน่าน เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 เป็นคนจังหวัดน่าน
 • บุตรของนายใจ และนางหมาย ศรีแก้ว
 • จบการศึกษาแพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2529 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542
 • ระว่างปี 2538-2543 หมอชลน่าน เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • กระทั่งได้เข้ามาทำงานการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน สังกัดพรรคไทยรักไทย 
 • ปี 2547 เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ปี 2548 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
 • ในช่วงเวลาหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย 
 • หมอชลน่าน เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน เขต 2 
 • ได้รับการยกย่องเป็น "ดาวเด่นสภาฯ" จากการตั้งฉายานักการเมืองของสื่อมวลชนประจำปี 2552
 • ปี 2564 ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กระทั่งเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เขาเป็น ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 579,542,762 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,684,235 บาท มีบุตร 2 ราย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 ราย

โดยทรัพย์สินของ นพ.ชลน่าน 10,278,836 บาท ได้แก่ เงินฝาก 43,836 บาท ที่ดิน 2 แปลง 1 ล้านบาท บ้าน 1 หลัง 3 ล้านบาท รถยนต์ 3 คัน 2.1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 4,135,000 บาท มีหนี้สิน 2,953,893 บาท

แจ้งรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท ได้แก่ เงินประจำตำแหน่ง ส.ส. 1,362,720 บาท (113,560 บาท/เดือน) มีรายจ่ายรวม 536,492 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2 แสนบาท ค่าผ่อนรถยนต์ 156,492 บาท ค่าผ่อนสินเชื่อบ้าน 1.8 แสนบาท

ส่วนคู่สมรส คือ น.ส.นวลสกุล บำรุงพงษ์ (ไม่จดทะเบียนสมรส)  มีทรัพย์สิน 569,199,428 บาท ได้แก่ เงินสด 3.5 แสนบาท เงินฝาก 25,865 บาท เงินให้กู้ยืม 1.2 ล้านบาท ที่ดิน 20 แปลง 542,602,563 บาท บ้าน 4 หลัง ห้องชุดสายลมคอนโดเทล 3 ห้อง 17.1 ล้านบาท รถยนต์ 4 คัน 2,950,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,971,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 8,730,342 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีเงินฝาก 64,497 บาท

อ่านเพิ่มเติม : วิวาทะ “ศิธา-หมอชลน่าน” ปมAdvance MOU บานปลาย เขย่าการจัดตั้งรัฐบาล