แก้ ม. 112-นิรโทษกรรมคดีการเมืองที่หายไปจาก MOU แต่ยังเดินหน้าต่อ

23 พฤษภาคม 2566

แก้ ม. 112-นิรโทษกรรมคดีการเมือง ที่หายไปจาก MOU การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล แต่ยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไปเป็นวาระเฉพาะพรรค

ก้าวไปอีกขั้นสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกล เดินมาสู่การเซ็น MOU กับพรรคร่วม 8 พรรค โดยใช้วันที่ 22 พ.ค. 66 วันครบรอบ 9 ปี รัฐประหารของไทย เป็นวันลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding – MOU)

หลังจากผ่านมาตลอด 1 สัปดาห์นับจากวันเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว 313 เสียง แม้ว่าจะมีการประสาน 2 พรรคการเมืองคือ พรรคใหม่ และพรรคชาติพัฒนากล้า แต่ก็ยกเลิกไป

MOU ที่ทำร่วมกันนั้น มีกระแสความกังวลจากบางพรรคหรือบางคน ล่าสุด "ปิยบุตร แสงกนกกุล" เลขาธิการคณะก้าวหน้า ออกมาระบุว่า สองประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกล หลังจากได้อ่าน MOU แล้วที่มีความแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOU สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อ

คือ การเพิ่มข้อความที่ว่า “ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์”  และตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมือง ผ่านกลไกรัฐสภา ออกไป  

แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังยืนยันว่า MOU แบบร่างสุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อนั้น พอไปได้แล้ว เหมาะสมแล้ว ประนีประนอมแล้ว และเข้าใจดีเรื่องการไม่ระบุเรื่องนี้ลงไปใน MOU เพราะพรรคก้าวไกลคงไปบังคับให้พรรคอื่นมาแก้ไข ป อาญา มาตรา 112 ไม่ได้ และปล่อยให้เป็นกลไกของสภา ที่ ส.ส.พรรคก้าวไกลจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

 

เมื่อตรวจสอบในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกล ใน 9 เสาหลัก ประชาธิปไตยเต็มใบ ยังพบนโยบายแก้ไขมาตรา 112 เเละนิรโทษกรรมคดีการเมือง ขณะที่ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล ยืนยันว่า การยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จะมีการทำต่อไป แต่เป็นวาระเฉพาะพรรค พร้อมระบุว่ามีทีม เเละกรอบในการเจรจาเพื่อคลายความกังวลใจจากวุฒิสภา

เมื่อ ก.พ.2564 พรรคก้าวไกลได้ยื่นการแก้ไขมาตรา 112 เข้าสู่สภาฯ แล้ว แต่ไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุม  และไม่คิดว่าหากใช้สภาฯในการแก้ไข มาตรา 112 จะส่งผลกระทบต่อเสียงที่จะสนับสนุนให้เขาเป็นนายกฯ

"พรรคก้าวไกลมีทีมเจรจา มีกรอบในการเจรจาเพื่อคลายความกังวลใจจากวุฒิสภาหลายเรื่อง โดยเจตจำนง เนื้อหากฎหมาย ตั้งใจทำให้ มาตรา 112 ไม่โจมตีทางการเมือง เขียนชัดเจนว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันละเมิดมิได้ จะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากขึ้น รวมถึงประชาชนจำนวนมาก มาตรา 112 เป็น 1 ใน 45 กฎหมายที่พรรคก้าวไกลเตรียมยื่นเข้าสภาฯ”

 พรรคก้าวไกล ยังยืนยันว่า MOU ไม่ใช่ทั้งหมดที่รัฐบาลก้าวไกลจะทำ ตลอดวาระ 4 ปีของการเป็นรัฐบาล ยังมีอีก 2 ช่องทางในการผลักดันกว่า 300 นโยบาย ให้เป็นจริงตามที่หาเสียงไว้ คือ

  • การใช้อำนาจบริหารผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆ ซึ่งต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใด และวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้าง
  • การผลักดันกฎหมายผ่านรัฐสภา โดยผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกล ซึ่งในจำนวนกฎหมาย 45 ฉบับที่เราเตรียมยื่นต่อสภา มีหลายฉบับที่มีวาระปรากฏอยู่ใน MOU แล้ว เช่นสุราก้าวหน้า สมรสเท่าเทียม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

แก้ ม. 112-นิรโทษกรรมคดีการเมืองที่หายไปจาก MOU แต่ยังเดินหน้าต่อ