“ปิยบุตร” ซัด MOU ก้าวไกล-พรรคร่วมตั้งรัฐบาล เห็นต่าง 2 ปมใหญ่

22 พ.ค. 2566 | 12:22 น.

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์หลังก้าวไกลลงนาม 8 พรรคร่วมตั้งรัฐบาล โวยสองประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับ MOU หลังพบว่ามีทั้งเพิ่มเติมเนื้อหา และตัดบางเรืองออกไปจากร่างเดิม

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัว Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า สองประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับ MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกล 

ทั้งนี้ได้ขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่สามารถเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลคืบหน้าไปอีกขั้นตอน และสนับสนุน เอาใจช่วยให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จภายใต้การนำของพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้อ่าน MOU การร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลแล้ว

แต่ไม่เห็นด้วยในสองประเด็น ซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาที่ปรากฏในร่าง MOU สุดท้ายที่หลุดออกมาทางสื่อ 

สำหรับเนื้อหาที่ นายปิยบุตร ระบุว้าไม่เห็นด้วยในสองประเด็นนั้น สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นแรก : การเพิ่มข้อความที่ว่า “ต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์” 

ประเด็นที่สอง : การตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมือง ผ่านกลไกรัฐสภา ออกไป 

ทั้งนี้หลังจากที่นายปิยบุตร โพสต์ข้อความออกไป พบว่ามีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก