"แก้วสรร" ซัดอย่าปลุกระดม เล่นเกมบีบพรรคการเมือง-สว. เลือกข้าง

17 พ.ค. 2566 | 04:10 น.

"แก้วสรร อติโพธิ" ซัดหนัก ปมเรียกร้องพรรคการเมือง - สว. โหวต พิธา เป็นนายกรัฐมนตรี เตือนอย่ามาปลุกระดม ลงถนน ลงประชามติบีบ อย่าเอาวาทะกรรมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มากำหนดให้เราเลือกข้าง

นายแก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการอิสระ เผยแพร่บทความการเมือง ประชาธิปไตย...ไม่ใช่ "บัตรเสือก" โดยมีเนื้อหาถาม-ตอบ ดังนี้

ถาม ที่เขาเรียกร้องให้ช่วยกัน "ปิดสวิทช์ สว." นี่หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดให้ สส. 500 คน กับ สว. 250 คน ประชุมร่วม เลือกนายกรัฐมนตรี จากบัญชีที่พรรคการเมืองต่างระบุไว้ และเสียงที่จะเป็นนายกฯได้ ต้องเกินกึ่งของทั้งสองสภา คือ 376 เสียง

ปัญหาวันนี้คือพรรคก้าวไกล เขาเชื่อว่า พรรคฝ่ายค้านอื่น ๆ จับมือกับเขา จนได้เสียง สส. เกือบ 300 แล้ว แต่ถ้า สว.ไม่ยอมรับ พิธา พวกเขาก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ จึงเกิดการรณรงค์ให้ สส.พรรคอื่นๆ เช่น ประชาธิปัตย์ ให้มาร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย คือช่วยโหวตเลือก พิธาด้วย แม้จะไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยก็ตาม

ถาม เห็น คุณชวน หลีกภัย บอกว่า "ให้แต่ละพรรค มีมติของเขาเอง"

ตอบ นัยยะแรก ก็คืออย่ามาปลุกระดม ลงถนน ลงประชามติบีบกันอย่างนี้ นัยยะที่สอง ที่ลึกลงไปกว่านั้นคือ อย่าเอาวาทะกรรมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มากำหนดให้เราเลือกข้าง พวกคุณแบ่งข้างเอาเองทั้งนั้น เรื่องนี้เราขอตัดสินใจอย่างพรรคการเมืองว่า ชาวบ้านที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เขาต้องการอย่างไร

ถาม พูดง่ายๆ คือ "อย่าเสือก" นั่นเอง

ตอบ คุณชวนคงไม่พูดออกมาอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นผม ก็คงพูด เพราะมันสั้นได้ความชัดเจนดี

ถาม แล้วระบบรัฐสภาที่มีวุฒิสภาแต่งตั้งมาคอยเสือกได้อย่างนี้ จะไปรอดได้อย่างไร

ตอบ นั่นต้องไปถามลุง กับคนที่โหวดเห็นชอบด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้ แต่วันนี้คุณจะไปบังคับให้คนเขาโหวตให้พิธาได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่เห็นด้วยในนามของประชาธิปไตย มันเสือกกันได้ขนาดนั้นเชียวหรือ?

ถาม คงต้องไปถามประเทศที่เป็นเสาหลักประชาธิปไตยว่า อะไรถูก อะไรผิด

ตอบ ถามทูตอเมริกันชื่อแปลกๆนั่นหรือครับ ดีเหมือนกันหมอนี่เป็นนักเสือกตัวยงเลย

ถาม ถามพิธาด้วยดีไหม ว่า ความชอบธรรมของการเสือกอยู่ที่ตรงไหน

ตอบ ดีครับ นั่นก็นักเสือกเหมือนกัน พิธาเคยพูดออกมาแล้วว่า ไทยเรา เป็นกุญแจที่จะทำให้พม่ากลับสู่ประชาธิปไตยได้

ถาม สรุปแล้ว ประชาธิปไตยคือบัตรเสือกนั่นเอง เสือกได้หมดทุกพื้นที่ทุกระดับ

ตอบ ปูดินพึ่งประกาศว่าไม่ใช่โลกที่สงบต้องไม่มีใครมีสิทธิเสือกใครทั้งสิ้นกฎหมายระหว่างประเทศของโลกขั้วใหม่ต้องยืนบนหลักนี้

ถาม มาถึงวันนี้ อาจารย์ว่า โลกขั้วเก่าอย่างเรากำลังเดินหน้าสู่ความวุ่นวายใหญ่ ใช่ไหม?

ตอบ ใจเย็น ๆ รอดูให้ชัด ๆ ก่อนว่า ในที่สุดก้าวไกลจะมีใครยอมอยู่ใกล้ๆ จริงหรือไม่ มีเสียงแค่ 35% เท่านั้นเอง