svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลือกตั้ง 66 กกต.ออกกฎห้ามกองเชียร์ฝ่าฝืนมีอะไรบ้างตรวจสอบด่วน

02 เมษายน 2566

เลือกตั้ง 66 กกต.ออกกฎเหล็กแนวทางปฏิบัติบรรดากองเชียร์พรรคการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนในวันรับสมัคร มีข้อห้ามที่พึงปฏิบัติหลังผู้สมัครลงรายชื่อสมัครแบบแบ่งเขต และ แบบบัญชีรายชื่อ มีอะไรบ้างดูเลย

เลือกตั้ง 66 จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ ในวันที่ 4  – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และ แจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฏรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด กกต.ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้วมิควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนน ตำบล หรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีก

เนื่องจากเคยมีคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 และ คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งภายหลังการสมัครรับเสือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไปตามชุมชน โดยมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใด ๆ ถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งชัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง.

ที่มา: กกต.