svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“เนตร นาคสุข”โผล่สมัครกรรมการ ป.ป.ช. รอบที่ 4

06 กุมภาพันธ์ 2566

“เนตร นาคสุข”โผล่สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.ช. อีกเป็นครั้งที่ 4 หลังจากก่อนหน้านี้ 3 ครั้งถูกตีตก พร้อมยังสมัครเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) แทน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 13 ก.พ. 2566 นั้น

ล่าสุด ผลการรับสมัคร ณ วันที่ 5 ก.พ. 2566 มีผู้สมัครแล้ว จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. ว่าที่ร้อยตรี อำนวย อุปถัมภ์ อายุ 58 ปี ทนายความอิสระ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)  


 

2. นายพศวัจณ์ กนกนาก อายุ 66 ปี ประธานศาลอุทธรณ์ สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1) 

3. นายเนตร นาคสุข อายุ 68 ปี อดีตรองอัยการสูงสุด สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)

ก่อนหน้านี้ นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด เคยมาสมัครเป็นกรรมการ ป.ป.ช. แล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ที่ผ่านมา แต่ไม่ผ่านการสรรหา และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.66 นายเนตร ก็ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการ (ก.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้รับบำเหน็จบำนาญ ด้วย โดยจะประกาศผลในวันที่ 10 มี.ค.2566

สำหรับ นายเนตร นาคสุข เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในชั้นการไต่สวนของ ป.ป.ช. คดีถูกกล่าวหาไม่สั่งฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส กรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555