svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บิ๊กป้อม"เล็งปรับค่าตอบแทน แรงงานทักษะฝีมือ 17 สาขา

31 มกราคม 2566

"บิ๊กป้อม"สั่งกระทรวงแรงงาน ทบทวนปรับค่าตอบแทนแรงงานทักษะฝีมือ 17 สาขา และพิจารณาเพิ่มอีก 112 สาขาอาชีพที่ยังตกค้าง

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ประจำ รองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ )เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร  ได้แสดงความห่วงใย แรงงานฝีมือจำนวนมากที่มีทักษะ ควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามมาตรฐานฝีมือ จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ไปทบทวน ปรับปรุง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดทักษะ ฝีมือ ความรู้ ความสามารถ (Up Skill) และให้นำเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบในกลุ่มแรกขั้นต้นก่อน

 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

นอกจากนี้ ได้มอบให้กระทรวงแรงงาน ไปศึกษาและพิจารณาเพิ่มคู่ขนานในอีก 112 สาขาอาชีพที่ยังตกค้างของลูกจ้าง ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขา อาชีพ และแต่ละระดับ ว่าควรได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน หรือไม่ ก่อนนำเสนอ ครม.ต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานฝีมือที่มีทักษะ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามความสภาพความเป็นจริงของสังคมต่อไป
 

ทั้งนี้  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา มีผลบังคับใช้แล้ว อีก 90 วัน นับจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอาชีพ 16 สาขา มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา 

ช่างติดตั้งยิปซั่ม 450 - 595 บาท/วัน 
ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน
ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น  450- 650 บาท/วัน
ช่างสีอาคาร 465 -600 บาท/วัน 
ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 475 - 575 บาท/วัน 
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา 

ช่างเครื่องประดับ 450-650 บาท/วัน 
ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430- 550 บาท/วัน 
ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน 
ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน 

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา 

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-475 บาท/วัน 
ผู้ประกอบขนมอบ 400 - 505 บาท/วัน
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440 - 565 บาท/วัน 
พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน 
ช่างแต่งผมสตรี 440 - 650 บาท/วัน
ช่างแต่งผมบุรุษ 430 - 630 บาท/วัน
การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน