svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นิพนธ์”รับร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขจากเครือข่ายประชาชนชายแดนใต้

27 มกราคม 2566

“นิพนธ์”พบแกนนำเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนใต้ ที่เข้ายื่นร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุข ต่อพรรคประชาธิปัตย์ ด้านรองหัวหน้าพรรคปชป.ยกแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาปรับใช้ แนะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

วันที่ 27 มกราคม 2566 ตัวแทนแกนนำเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 15 คน ได้ยื่นเสนอรายละเอียดร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้/ปาตานี ให้แก่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการบริหารพรรคฯ ที่รับผิดชอบและเข้าใจพื้นที่พื้นที่ภาคใต้เป็นดี เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นำไปกำหนดเป็นแนวนโยบายในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งผ่านกระบวนการทางการเมืองในระบบรัฐสภา  

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มตัวแทนเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงที่ต้องการให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยอาศัยความมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ ประชาชน ภาคเอกชน ที่ใช้การเมืองนำการแก้ปัญหาผ่านการเจรจาพูดคุยสร้างความเข้าใจ และเกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

สำหรับร่างนโยบายที่กลุ่มเครือข่ายฯ ได้นำมายื่นจะนำไปหารือกับกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป อย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อสรุปและสิ่งใดเรื่องใดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที จะมีการประสานการดำเนินการในส่วนนั้น 

“โดยส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ปัญหาทุกอย่างหากประชาชนในพื้นที่ สามารถรวมตัวกัน พูดคุยกัน เพื่อมุ่งหวังแก้ไข จะสามารถทำให้ปัญหาต่างๆ ยุติได้โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาปากท้องและความยากจนในพื้นที่รวมถึงปัญหาที่เห็นต่างกัน” นายนิพนธ์ กล่าว 

                      “นิพนธ์”รับร่างนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขจากเครือข่ายประชาชนชายแดนใต้