ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้ง “54 นายพลสีกากี” ทดแทนเออร์ลี่-ตำแหน่งกำหนดใหม่

22 ธ.ค. 2565 | 11:41 น.

ก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้งระดับนายพล 54 ตำแหน่งนอกวาระ ทดแทนตำแหน่งเออร์ลี่-ตำแหน่งกำหนดใหม่ พร้อมขยายเวลาแต่งตั้งระดับสารวัตร-รองผู้บังคับการวาระปี 65 ออกไปจนถึง 31 ม.ค.ปีหน้า 


วันที่ 22 ธ.ค.2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12/2565 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

 

โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ ขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2565 และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.) - ผู้บัญชาการ (ผบช.) นอกวาระประจำปี โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า 1 ชั่วโมง


 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ก.ตร.มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร(สว.)- รองผู้บังคับการ(รอง ผบก.) วาระประจำปี 2565 ออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2566

                              ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้ง “54 นายพลสีกากี” ทดแทนเออร์ลี่-ตำแหน่งกำหนดใหม่

เนื่องจากการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินผลต่างๆ ของข้าราชการตำรวจที่จะได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงต้นปีเราไม่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนกำลังพลในช่วงนี้ จึงขอมติที่ประชุม ก.ตร. เพื่อขยายเวลาการแต่งตั้งออกไป


นอกจากนี้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.)- ผู้บัญชาการ (ผบช.) นอกวาระประจำปี ทดแทนตำแหน่งว่างจากการเข้าโครงการสับเปลี่ยนกำลังพล หรือ เออร์ลี่รีไทร์ และการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ ดังนี้ 


ระดับ ผบช. 4 ราย รอง ผบช.หมุนเวียน 3 ราย ผบก.เลื่อนเป็น รองผบช. 12 ราย ผบก.หมุนเวียน 16 ราย รอง ผบก.เลื่อนเป็น ผบก. 19 ราย รวม 54 ราย ส่วนใหญ่เป็นการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ยกเว้นกรณีที่มีการสับเปลี่ยนตามที่ผบช.แต่ละหน่วยร้องขอ