สตช.สรุปเดือนก.ย.65 ลงโทษไล่ออกตำรวจ 19 นาย ปลดออก 8 ยอดสะสมปีนี้ 215 นาย

26 ก.ย. 2565 | 04:28 น.

“บิ๊กป้อม”ประชุมก.ตร. วางกรอบแนวทางปฎิบัติจริยธรรมตำรวจ ขณะที่เดือนก.ย.พบตำรวจกระทำผิดวินัยร้ายแรง ถูกไล่ออก 19 นาย ปลดออก 8 นาย สะสมม.ค.-ก.ย.ถูกลงโทษไปแล้ว 215 นาย

วันนี้(26 ก.ย.65) ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งมีคณะกรรมการก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร. ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม 


โดนมีวาระการประชุมฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินเดือน และ เงินตอบแทนพิเศษ รวมถึงการพิจารณาจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ ตามประมวล จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากร บุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.ย.2565 มีข้าราชการตำรวจ ถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 27 นาย ประกอบด้วย

 

ไล่ออกจากราชการ จำนวน 19 นาย 

 

ปลดออกจากราชการ จำนวน 8 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.2565 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 215 นาย เป็นการ ไล่ออกจากราชการ จำนวน 169 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 46 นาย