"บิ๊กป้อม"สั่งลุย!ตั้ง"ไพบูลย์"ดูแลผู้สมัคร พปชร. จัดระดมทุน 25 ม.ค.66

22 ธ.ค. 2565 | 05:21 น.

"บิ๊กป้อม"แต่งตั้ง “ไพบูลย์ นิติตะวัน”นั่งหัวโต๊ะ ดูแลภารกิจสรรหาผู้สมัคร-ผู้อนุมัติหาเสียง ด้านวิรัช เผย พปชร.เตรียมจัดระดมทุน 25 ม.ค.66 หลังเลือกกก.บห.ชุดใหม่ในต้นปีหน้า

มีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ  ว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานธุรการของพรรคพลังประชารัฐ ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งในกระบวนการรับสมัคร กระบวนการสรรหา การจัดประชุมสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค และการยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17(1)(ซ) จึงแต่งตั้งคณะทำงานธุรการเพื่อการเลือกตั้งทั่วไป พรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธานคณะทำงาน พล.อ.จิรศักดิ์ บุตรเนียร คณะทำงาน นายวีระวัฒน์ ภู่พงษ์ คณะทำงาน นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล คณะทำงาน และนายธีรยุทธ สุวรรณเกสร คณะทำงาน

 

โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกขั้นตอน เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

 

รวมทั้งติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสรรหา สาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคตามกระบวนการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมาย
 


นอกจากนั้น จัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง เอกสารขออนุญาตในการหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารรายงานคณะกรรมการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้ง และให้เจ้าหน้าที่พรรคฝ่ายสำนักงานและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานและการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงาน

 

รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง และปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2565 เป็นต้นไป

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า  จะมีการประชุมใหญ่ของพรรค พปชร.ในวันที่ 14 ม.ค.66 โดยจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ แต่หัวหน้าพรรคยังเป็น พล.อ.ประวิตร เช่นเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะ กก.บห.เท่านั้น ซึ่งจะให้ผู้ที่เป็น ส.ส.แบบเขตพ้นจาก กก.บห.เนื่องจากมีภารกิจมาก และมีข้อจำกัดและกฎระเบียบในการลงพื้นที่เยอะ

 

นอกจากนี้ พรรคจะมีการจัดงานระดมทุน เบื้องต้นจะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.66 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 พรรคพลังประชารัฐ เคยจัดระดมทุนอย่างยิ่งใหญ่ จนกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย เพราะสามารถระดมทุนได้กว่า 650 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์