“จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล

12 ธ.ค. 2565 | 09:22 น.

  “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจ ปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล  ด้าน“นิพนธ์”จัดเวทีเปิดฟังคนรุ่นใหม่ เน้นทำการเมืองสุจริต ประเทศชาติได้ประโยชน์ ระดมสมอง ทำนโยบายเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2566


วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้ง ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป.  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ จากทั่วประเทศ 


อาทิ เมธี ลาบานูน นายสรรเพชญ บุญญามณี เขต 1 จ.สงขลา น.ส.ธนชาภา จันทวารา จ.อำนาจเจริญ นางสาวปานราศรี ครุฑขุนทด จ.นครราชสีมา ดร.ปิยกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี จ.พัทลุง อดีตอาจารย์ประจำม.สงขลานครินทร์ น.ส.ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ เป็นต้น เพื่อจัดทำนโยบายพรรคที่ครอบคลุมกลุ่มคนทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพรรค และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ หรือ คนหนุ่มสาวของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้ง สภาพัฒน์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ มาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องนโยบายแล้ว 

                      


วันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ของพรรคปชป. ที่ได้ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการเห็นการพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์สำคัญทั้งเรื่องปัญหาโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งด้านสุขภาพ และ ปัญหาปากท้อง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ล้วนแต่ซับซ้อนและท้าทาย การแก้ไขจึงต้องอาศัยมุมมองที่มาจากคนทุกกลุ่ม วันนี้จึงมีการมารับฟัง


นายนิพนธ์ กล่าวว่า สิ่งที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ทำนโยบาย โดยมี นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้รวบรวมจัดทำนโยบายพรรคมาตลอดระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมานั้น นโยบายของเราส่วนหนึ่งจะนำมาเสนอในช่วงเลือกตั้ง และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำเสนอเป็นแผนรวมทั้งหมดไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันข้างหน้า 

                      “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล     “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล


“ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้นำไปปฏิบัติ เราก็จะได้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติ และประเด็นไหนที่น่าสนใจที่จะกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เราก็จะหยิบยกขึ้นมาทำป้ายหาเสียงเสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง”

                               “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล    “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล

นายนิพนธ์ ย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม และพรรคให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนสำคัญในการนำพาพรรคฯ และประเทศชาติไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง พร้อมทำการเมืองแบบสุจริต ที่พี่น้องประชาชนและส่วนรวมได้ประโยชน์ อีกทั้งจะเป็นการเติมเต็มด้านการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

                    “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล     “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล
จากนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดใจคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค โดยให้ความเชื่อมั่นว่า บุคคลที่จะเป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น พรรคได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดี และมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกำลังหลักของพรรค 

                 “จุรินทร์”เปิดใจกับคนรุ่นใหม่ให้มั่นใจปชป.พร้อมทั้งนโยบายและตัวบุคคล
ขณะเดียวกัน พรรคก็มีความพร้อมในเรื่องนโยบายอย่างมาก เพราะที่ผ่านได้มีการรับฟังจากทุกฝ่าย จนตกผลึกเตรียมประกาศนโยบาย ซึ่งนโยบายพรรคประชาธิปัตย์จะครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องประชาธิปไตย-เศรษฐกิจปากท้อง ที่ต่อไปประชาชนทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์ และต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ โดยให้เชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในข้อจำกัดที่ผ่านการหล่อหลอมจากอดีต แก้ปัญหาปัจจุบัน เชื่อมโยงสู่อนาคต