svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ป.ป.ช.เคาะ 14 ธ.ค.65 ชี้มูลคดีทุจริต “จีทูจีมันเส้น” ผู้ถูกกล่าวหา 77 คน

09 ธันวาคม 2565

ประธาน ป.ป.ช.เผย 14 ธ.ค.65 พิจารณาชี้มูลคดีทุจริต “จีทูจีมันเส้น" พบผู้ถูกกล่าวหาสมัย “รัฐบาลอภสิทธิ์” 46 ราย เป็นครม. 32 ราย-คกก.นโยบาย 14 ราย ส่วนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ถูกกล่าวหารวม 31 ราย

 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยกับ "สำนักข่าวเนชั่น" ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตโครงการระบายมันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจีมันเส้น) สมัยรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และโครงการระบายมันเส้นแบบจีทูจี สมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า ทั้ง 2 เรื่อง อยู่ในวาะที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา ในวันพุธที่ 14 ธันวาคมนี้

 

แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า เมื่อพิจารณาสำนวนไต่สวนแล้ว แต่ละท่านจะมีมติอย่างไร ในวันนั้น 

 

ส่วนคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในสัปดาห์ถัดไป 

 

พล.ต.อ.วัชรพล เผยด้วยว่า มีคดีสำคัญๆ ที่อยู่ในวาระการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อชี้มูลภายในปลายปีนี้อีกหลายคดี โดยยืนยันว่า เป็นการพิจารณาตามวาระ ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะคนส่วนหนึ่งมองว่า ป.ป.ช.ชี้มูลในช่วงใกล้จะมีการเลือกตั้ง

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีซื้อขายแป้งมันสำปะหลังแบบจีทูจี สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ ปรากฏชื่อผู้ถูกกล่าวหารวม 46 ราย แบ่งเป็น


คณะรัฐมนตรี 32 ราย ประกอบด้วย


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี


นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี


นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง


นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวีระชัย วีระเมธีกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม


นายกรณ์ จาติกวณิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง


นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.คลัง


นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.คลัง


นายอิสสระ สมชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


นายธีระ วงศ์สมุทร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์


นายศุภชัย โพธิ์สุ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์


นายโสภณ ซารัมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม


นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม


นายสุวิทย์ คุณกิตติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง


รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม


นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พลังงาน


นางพรทิวา นาคาศัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ในฐานะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง


นายอลงกรณ์ พลบุตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.พาณิชย์


นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย


นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย


นายถาวร เสนเนียม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม


นายไพฑูรย์ แก้วทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.แรงงาน


นายธีระ สลักเพชร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม


คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ


นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ


น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข


นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.สาธารณสุข


คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลัง 14 ราย


นายกนก คดีการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์


ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วย รมว.พลังงาน และเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์


นางอรสา มั่นคงขันติวงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์


นายโอฬาร พิทักษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์


นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง


นายเดโช จันทร์หอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ กระทรวงพลังงาน


น.ส.สุนิสา ตามไท เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กระทรวงอุตสาหกรรม


น.ส.ลดาวัลย์ คำภา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายพิมล ชมพูพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ


นางวัชรี วิมุกตายน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทวงพาณิชย์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน


นายอภิชาต จงสกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


นายมนัส สร้อยพลอย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


นายบุณยฤทธิ์ กัลป์ยาณมิตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


ส่วนคดีซื้อขายมันเส้นจีทูจีรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ปรากฏชื่อผู้ถูกกล่าวหารวม 31 ราย ได้แก่ 


ผู้เจรจา ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ลงนามในสัญญา และผู้เกี่ยวข้องกับซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ


นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


พันตรี วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


นายมนัส สร้อยพลอย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


นางปราณี ศิริพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 

บริษัท Hainan Province Grain and oil Trading Company


Mr. Chen Houpeng ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท Hainan Province Grain and oil Trading Company


บริษัท Hainan Grain Warehousing Industrial Corporation


Mr. Xing Gucun ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท Hainan Province Grain and oil Trading Company


บริษัท Hainan Grain and Oil Industrial Trading Company


Mr. Lin Haihui ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท Hainan Grain and Oil Industrial Trading Company


ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนนิติบุคคลของผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ เจ้าของเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และผู้มีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว ได้แก่ 


บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด


นายชู หมิง เช็น เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด


นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด


นายชู หมิง คิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด


นายสุธี เชื่อมไธสง


Miss Chen Yifan


บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


นางสาวอารยา กำปั่นแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


นายสุมนต์ เสรีธรณกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน


นายสรัญ เสรีธรณกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


นายสิรินทร์ เสรีธรณกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


นายสราวุธ เสรีธรณกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)


นางสาวเรณู รักแม่


Ms. Liang Jinmei


บริษัท เอส บี พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด


นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเอสบี พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด


นายลิตร พอใจ


บริษัทสุวรรณเกลียวทอง จำกัด


นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสุวรรณเกลียวทอง จำกัด


นายสมคิด เอื้อนสุภา