"ชาติไทยพัฒนา"ฟรีโหวต ร่างกม.สุราก้าวหน้า-กัญชากัญชง เข้าสภาพรุ่งนี้

01 พ.ย. 2565 | 12:09 น.

โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา เผย ให้ ส.ส.พรรค ใช้ดุลยพินิจ พิจารณาเนื้อหาร่างกม.สุราก้าวหน้า และร่างกม.กัญชากัญชง พร้อมขอให้ฟังกมธ.ชี้แจง พร้อมตั้ง "กัญจนา"เป็นที่ประธานปรึกษาหัวหน้าพรรค


        วันที่ 1พ.ย.2565 นายปรเมศวร์ กุมารบุญ โฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงผลการประชุมพรรค ว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้แต่งตั้งน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

 

นายปรเมศวร์ กล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึง ทิศทางการลงมติต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ... และ ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ในวาระสองและวาระสาม พรรคเห็นว่าให้ส.ส.ได้ใช้ดุลยพินิจและรับฟังเนื้อหาให้รอบด้าน

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

อย่างไรก็ดีล่าสุด ครม. ได้มีมติเห็นชอบกฎกระทรวงเกี่ยวกับสุราพื้นบ้าน ดังนั้นขอให้พิจารณารายละเอียดประกอบกับการรับฟังการชี้แจงของกมธ. ในที่ประชุมสภาด้วย. 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ จะเป็นการพิจารณาวาระแรกคือ 1.ร่าง พ.ร.ก.ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 ที่ ครม.เป็นผู้เสนอ

 

 2.ร่าง พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. … ที่ ครม.เป็นผู้เสนอ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 54(2) คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวประมาณ 2-3 ชั่วโมง

 

จากนั้นจะเป็นระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ตามลำดับ คือ 4.1 ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 4.2 ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … (กฎหมายสุราก้าวหน้า)

 

4.3 ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … 4.4 ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … และ 4.5 ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …