svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พรรคไทยสร้างไทย”เปิดนโยบาย แก้ เพิ่ม สร้าง ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศ

10 ตุลาคม 2565

พรรคไทยสร้างไทยเสนอแพคเกจนโยบาย แก้ เพิ่ม สร้าง ด้วยการ แก้หนี้ เพิ่มเงินในกระเป๋า และ สร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ 10 กันยายน 2565 ณ ห้อง บอลรูม 1 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ บางกอก สุขุมวิท พรรคไทยสร้างไทย จัดเวที “ถึงเวลา…ปลดล็อกเศรษฐกิจ”  เปิดนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย


ภายในงาน ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทย ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันอำนาจนิยม ที่ไม่รับฟังเสียงประชาชน กติกาที่เป็นไปเพื่อคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ เราจึงต้องสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน รวมถึงการปลดล็อกระบบรัฐราชการ ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน 

พรรคไทยสร้างไทยจึงมีเป้าหมายในการสร้างนโยบายให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตั้งแต่เกิดจนแก่ ดังนั้น เราต้องปลดปล่อยประชาชน Liberate และเพิ่มพลังให้กับประชาชน Empower พรรคไทยสร้างไทยจึงมีนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี หรือ กองทุนคนตัวเล็ก เพื่อให้พี่น้องมีพลังและลุกขึ้นมาทำมาหากินได้อย่างเข้มแข็ง

                           “พรรคไทยสร้างไทย”เปิดนโยบาย แก้ เพิ่ม สร้าง ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศ
ต่อมา น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ชื่นชมการต่อสู้ของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ตั้งแต่เป็นคนตัวเล็กจนเติบโตขึ้นมามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมั่นคง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ไม่ต่างไปจากคนรุ่นใหม่ ดังนั้น หัวหน้าทีมเศรษฐกิจจึงเป็นตัวอย่างของคนที่สร้างงานด้วยตนเอง ถึงวันนี้ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ และจะเข้ามาช่วยสร้างพรรคไทยสร้างไทย ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ดูแลพี่น้องคนตัวเล็กต่อไป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า 30 ปีทำงานการเมืองมาไม่เคยเห็นประชาชนทุกข์ยากมากถึงเพียงนี้ ลงพื้นที่ประชาชนมาระบายความทุกข์ พี่น้องประชาชนไม่สามารถเดินต่อไปได้ โดยเฉพาะคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร 


พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ได้ ถ้าไม่ปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะการเมือง 2 ขั้วที่ทำให้เกิดการรัฐประหาร จะ Reinventing ปลดล็อกเปลี่ยนประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้  โดยการปลดล็อกวิกฤตการเมือง สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปลดล็อกการทุจริตคอร์รัปชันที่โกงกินบ้านเมืองมานาน 


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยจะมุ่งส่งเสริม  SMEs คนตัวเล็ก ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ที่จะต้องได้รับการปลดล็อก และเป็นเป้าหมายของพรรค ที่จะส่งเสริมในทุกโอกาส เพื่อให้คนตัวเล็กเป็นคนตัวใหญ่ได้


ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา หลายประการ ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องยนต์หลักสำคัญในการขับเคลื่อนทั้ง 4 ตัว คือ การส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุน และ การบริโภคภายในติดลบทุกตัว 


พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอแพคเกจนโยบาย แก้เพิ่ม สร้าง คือ การแก้หนี้ เพิ่มเงินในกระเป๋า และ สร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

                                  “พรรคไทยสร้างไทย”เปิดนโยบาย แก้ เพิ่ม สร้าง ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศ
นายสุพันธุ์ ชี้ว่า ปัญหาหลักของประเทศตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้คือ ปัญหาหนี้ โดยพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายสำคัญ คือ การแก้หนี้ โดยเปิดตัว 3 กองทุน คือ 1.กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย “ปลดล็อกเครดิตบูโรให้ประชาชน” 


นายสุพันธุ์ ระบุว่า หนี้เสียที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมื่อช่วงต้นปีมีประมาณ 100,000 ล้านบาท แต่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 500,000 ล้านบาท จึงต้องเร่งปลดล็อกเครดิตบูโร แก้ปัญหาดอกเบี้ย และ กู้อิสรภาพในการกู้เงิน 


2. กองทุน SMEs เพื่อช่วยเหลือในการทำธุรกิจ ทั้งภาคท่องเที่ยว และ วิสาหกิจชุมชน และ 3. กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ และ ผ่อนชำระรายวันได้


ต่อมาจะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋า โดยนายสุพันธุ์ ระบุว่า จะเน้นสิ่งที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง พัฒนาต่อได้ ด้านแรกคือ ด้านการเกษตร และ อาหาร ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต ระบบชลประทานที่จะต้องแก้ไข หาวัตถุดิบราคาถูก เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ และมีการจับคู่เกษตรกรกับผู้รับซื้อผลผลิต การแบ่งโซนนิ่ง 


ต่อมาคือด้านสุขภาพและวิถีชีวิต ที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub ในทุกมิติ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์ทางเลือก การผลิตเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สมุนไพรไทย และ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเป็น Universal Design มากขึ้น

 

และสุดท้าย คือ ด้านการท่องเที่ยว ที่รัฐจะผลักดันการใช้งานแพลตฟอร์มของไทย เช่น Thai Guide หรือ ไทยเท่ ให้นักท่องเที่ยวจองที่พัก ร้านอาหาร การเดินทางได้ในราคาถูกกว่า ไม่ต้องพึ่งพาแอปของต่างชาติ รัฐโปรโมทให้ไม่ต้องเสียค่าโฆษณากับแอปพลิเคชั่นต่างชาติ 

                            “พรรคไทยสร้างไทย”เปิดนโยบาย แก้ เพิ่ม สร้าง ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศ
ส่วนสุดท้ายคือ การสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่ หรือ New World Economy คือ การแก้ปัญหาของใหม่ๆ ของโลกในปัจจุบันด้วยวิธีการใหม่ เช่นปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่ไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยการส่งเสิรมอาหาร 5 ด้าน ได้แก่ อาหารเเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ อาหารทางนวัตกรรม และอาหารสำหรับตลาดเฉพาะให้มากขึ้น 


นอกจากนั้น ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้สิทธิประโยชน์ใน BOI ลดหย่อนภาษีนักธุรกิจในประเทศ เพื่อที่จะแข่งขันกับทุนต่างชาติได้  และต้องปรับตัวชี้วัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีการดู GDP ของ SMEs แยกออกมาอีกตัวหนึ่ง มีการดูหนี้ในระบบมาเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้นไปกว่าแค่ดู GDP ทั้งประเทศ 


นายสุพันธุ์ ทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญทั้งในการค้าและการเมือง คือ ความเชื่อมั่น และวันนี้ตนเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย และ หวังว่าประชาชนคนตัวเล็กทั้งประเทศจะเชื่อมั่นพรรคไทยสร้างไทยต่อไปด้วย