svasdssvasds

“บิ๊กเด่น”ตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็นโฆษก ตร. โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

03 ต.ค. 2565 เวลา 13:35 น. 1.2k

“บิ๊กเด่น”ตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผบช.สตม. เป็นโฆษก ตร. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทําความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่างๆ ของรัฐบาล และ สตช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้เซ็นคำสั่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 4 /2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระบุว่า


เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็น โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) โดยมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทําความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                         “บิ๊กเด่น”ตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง เป็นโฆษก ตร. โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ติดตาม ประเมินผลและผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) เพื่อจัดทําเนื้อหาและผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทําความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

3. เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าว และ สถานการณ์ จัดทําสรุปรายงานข่าวประจําวัน และรายงานข่าวที่สําคัญ หรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ


4. ติดตามข้อมูลข่าวสารสําคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ กองการต่างประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดําเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วรายงานให้ โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบ เพื่อปฏิบัติการข่าวสารตามอํานาจและหน้าที่


5.กําหนดกรอบแนวทาง แนะนํา ให้คําปรึกษาแก่โฆษกของทุกหน่วยในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทําความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ


5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                   พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง

สำหรับ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รองผู้บัญชาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  (รองผบช.สตม.) มีชื่อเล่นว่า กอล์ฟ เกิดวันที่ 7 ต.ค.2513 ปัจจบันอายุ 52 ปี

 

เริ่มต้นเข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนถนอมพิศวิทยา ย่านลาดพร้าว และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จนถึงระดับชั้น ม.5 ก่อนศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 30 และเข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 46


เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่ง รองสารวัตรสอบสวน สน.ดุสิต จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ (รัฐประสานศาสตร์ มหาบัณฑิต) ที่ ม.เซาท์อีสเทิร์น ยูนิเวอร์ซิตี้ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา 


เมื่อจบหลักสูตรกลับมารับตำแหน่งผู้ช่วยนายเวร ของ พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น


เข้ารับตำแหน่ง สวป.สน.ทองหล่อ ก่อนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนายเวรของ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 


ขณะที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร. ย้ายไปเป็น สว.ผ.8 กก.3 บก.ทท. หรือ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ เลื่อนขึ้นเป็น รอง ผกก.4 บก.ทท. ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานของตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ 


 ก่อนมารับตำแหน่งผู้กำกับการ ในตำแหน่งผู้ช่วยนายเวรของ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร. และโยกไปรับตำแหน่ง ผกก.กอ.รมน. 


ต่อมาปี 2551 รับตำแหน่ง ผกก.1 บก.ทท. ก่อนขยับมาเป็นนายเวรพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีต ผบ.ตร. ครองตำแหน่ง รองผบก.


 หลัง พล.ต.อ.วิเชียร เกษียณขยับเป็น รองผบก.ทท. และถูก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.ทท. เรียกตัวไปช่วยทำงานปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ จนได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบก.ตม.3 


 ขณะที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรียกตัวมาใช้งานในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ จนได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น รองผบช.ตม. เป็นคนแรกในรุ่น นรต.43 ที่ขยับเป็น รองผบช.
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด