svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 “บิ๊กต่อ”มอบนโยบายตำรวจ คลิป“วลีเด็ด”กระหึ่มโซเชียล

02 ตุลาคม 2565

“บิ๊กต่อ”รองผบ.ตร. มอบนโยบายด้านการป้องกันปราบปราม แก่ตำรวจทั่วประเทศ เน้นพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานทุกมิติ เพื่อดูแลประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตำรวจมืออาชีพ ขณะที่คลิป “วลีเด็ด” กระหึ่มโซเชียล

เมื่อว้นที่ 1 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หรือ "บิ๊กต่อ"  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันปราบปราม ให้แก่ตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นพัฒนาขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานทุกมิติ เพื่อดูแลประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การฝึกให้ชำนาญ สร้างความเป็นตำรวจมืออาชีพ 

                       “บิ๊กต่อ”มอบนโยบายตำรวจ คลิป“วลีเด็ด”กระหึ่มโซเชียล
นอกจากนี้ กำหนดแนวทางงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 10 จุด เน้น อาทิ ด้านการป้องกันปราบปราม ประกอบไปด้วย พัฒนาระบบสายตรวจให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพื้นที่, วิเคราะห์อาชญากรรมในทุกระดับ เตรียมการวางแผนก่อนเกิดเหตุ และถอดบทเรียน สร้างต้นแบบด้านการปฏิบัติ, จัดเก็บข้อมูลบุคคลท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน

ระดมกวาดล้างขุดรากถอนโคนยาเสพติด อาชญากรรมที่เป็นภัยต่อสังคม สร้างความเดือดร้อนเอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชน, ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่เป็นภัยคุกคาม, พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุทุกระดับ สามารถเข้าช่วยเหลือแก้ไขได้ทันสถานการณ์

                         

                                “บิ๊กต่อ”มอบนโยบายตำรวจ คลิป“วลีเด็ด”กระหึ่มโซเชียล
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ ที่จำเป็นที่พอเพียงให้แก่เจ้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

ด้านประสานความร่วมมือ อาทิ เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยให้เน้นให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรับผิดชอบในการป้องกันและแก้อาชญากรรม และผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับที่เอื้อต่อการทำงาน และบำบัดทุกข์ สร้างความสุข คืองานป้องกันปราบปราม 

                           

นอกจากนี้ บางช่วง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า โรงพักและสายตรวจ คือ หัวใจของงานป้องกัน ผกก. รอง ผกก. ต้องอยู่หน่วย ดูแลสวัสดิการของกำลังพลให้ดี 
แต่ที่สร้างเสียงฮือฮา คือ บางช่วงบางตอนได้มีการเปรียบเปรยว่า “กินงบ รบช้า ลีลาเยอะ ใจไม่ถึงพึ่งลำบาก หาตัวยาก แต่อยากเป็น” ซึ่งเป็นวลีที่ทาง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ พูดฝากนายตำรวจไว้ในที่ประชุม โดยภายหลัง ในแวดวงตำรวจ ได้มีการนำวลีดังกล่าวมาโพสต์เฟซบุ๊ก เป็นจำนวนมาก
.