svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มติศาลรธน. 6 ต่อ 3 ใครให้“บิ๊กตู่”ได้ไปต่อ เช็กที่นี่

30 กันยายน 2565

เปิดรายชื่อ 6 ตุลาการศาลรธน. ให้ “บิ๊กตู่” ได้ไปต่อในตำแหน่งนายรัฐมนตรี ขณะที่ 3 เสียงข้างน้อยไม่ให้ไปต่อในฐานะผู้นำ

วันนี้ (30 ก.ย.65 ) เมื่อเวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

                              มติศาลรธน. 6 ต่อ 3 ใครให้“บิ๊กตู่”ได้ไปต่อ เช็กที่นี่                        


โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีรายงานข่าว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ด้วยมติ 6 ต่อ 3 เสียง 

 

โดย 6 เสียงข้างมาก ประกอบด้วย 


1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม


2.นายปัญญา อุดชาชน 


3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 


4.นายจิรนิติ หะวานนท์ 


5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์


 และ 6.นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ส่วน 3 เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย 

 

1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

 

2.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์

 

3.นายนภดล เทพพิทักษ์