มติ 6 ต่อ 3 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย“บิ๊กตู่”ได้ไปต่อนายกฯ

30 ก.ย. 2565 | 08:51 น.

เปิดมติศาลรัฐธรรมนูญ 6 ต่อ 3 เสียง “บิ๊กตู่” ได้ไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีผลย้อนหลัง

วันนี้ (30 ก.ย.60) เมื่อเวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่


โดยศาล ระบุว่า เสียงข้างมาก เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ โดยรัฐธรรมนูญไม่มีผลย้อนหลัง

 

มีรายงานว่าว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นนายกฯ ไม่ครบ 8 ปี โดยยึดตามรัฐธรรมนูญ บังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย.2560

 

สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน  ที่ทำหน้าที่วินิจฉัยปมปัญหาการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์  ประกอบด้วย 

1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเลือกมาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 2.ศ.พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา


5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด 6.ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 7.ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 8.นายปัญญา อุดชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ และ 9.นายนภดล เทพพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางราชการ