svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ฮือฮา ครม.ตีตกตั้ง “พีรพันธ์ คอทอง” นั่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

27 กันยายน 2565

ที่ประชุมครม. ตีตกตั้ง “พีรพันธ์ คอทอง” นั่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งระดับอธิบดี และรองปลัดกระทรวง แค่ 6 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน และตำแหน่งที่จะว่างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 6 ราย

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการทั้ง 6 คน มีดังนี้

  • นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์
  • นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
  • นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
  • นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  • นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ขณะเดียวกันในการประชุมครม.ครั้งนี้ มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้ง นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แม้ว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเสนอเรื่องเข้ามาแต่งตั้งพร้อมกับข้าราชการคนอื่น ๆ รวม 7 คน โดยบรรจุรายชื่อนายพีรพันธ์ ไว้ในลำดับที่ 6 แต่สุดท้ายกลับไม่อนุมัติ โดยให้ถอนออกไปก่อน 1 ตำแหน่ง และเห็นชอบการแต่งตั้งแค่เพียง 6 ตำแหน่งเท่านั้น