svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัชระงัดเอกสารโชว์"ส.ต.ท.หญิง”นั่งที่ปรึกษากมธ.วุฒิสภาหลายคณะ ทัวร์นอก

10 กันยายน 2565

งัดเอกสารโชว์ "วัชระ เพชรทอง" เปิดข้อมูลใหม่ปม "ส.ต.ท.หญิง" ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในกมธ.วุฒิสภา หลายคณะ ทั้งเคยไปดูงานรัสเซีย-ฟินแลนด์ มาแล้ว

วันนี้(10 ก.ย.65) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ กรณี "ส.ต.ท.หญิง" ที่มีคำสั่งพิสดารมาช่วยงานวุฒิสภา หลังจาก นายวัชระ ทำเรื่องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ขอเอกสารข้อเท็จจริงจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภา


นายวัชระ ระบุว่า จากตรวจพบข้อมูล "ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม" เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กมธ.กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยยังได้เข้าร่วมดูงานภายในประเทศกับกรรมาธิการ(กมธ.) ชุดดังกล่าวที่ จ.เชียงราย และ จ.ระนอง และยังไปดูงานต่างประเทศที่รัสเซีย ฟินแลนด์ ซึ่งในเอกสารอ้างว่าออกค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งนี้ ที่น่าสนใจต่อไป เอกสารยังระบุ ส.ต.ท.หญิง ผู้นี้ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำ กมธ.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ) โดยดำรงตำแหน่งวันที่ 16 มี.ค. - 26 พ.ค.2562 (ไม่มีการพ้นตำแหน่ง) เนื่องจากสิ้นสุดตามวาระของ สนช. โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท

 

ขณะเดียวกัน ตามเอกสารสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ยังระบุว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ เคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการประจำกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจวุฒิสภา โดยไดรับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

ที่น่าสนใจกว่านั้น ยังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำ กมธ.ตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2652 -26 ส.ค.2565 พร้อมกับระบุได้เดินทางไปดูงานในประเทศที่ จ.ระยอง หนึ่งครั้ง


ขณะที่การตรวสอบ ข้อมูล ส.ต.หญิง ปัทมา ไม่พบการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งต่างและค่าตอบแทน ในวุฒิสภา


นายวัชระ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ตอบหนังสืออย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน นับเป็นหน่วยราชการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะไม่พบในหน่วยงานราชการทั่วไป จากข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งมา แม้ว่าจะบอกว่าไม่พบว่า "ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม" เป็นผู้ช่วย สนช. หรือ ส.ว. ท่านใด

                         วัชระงัดเอกสารโชว์"ส.ต.ท.หญิง”นั่งที่ปรึกษากมธ.วุฒิสภาหลายคณะ ทัวร์นอก
แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการหรือนักวิชาการ สภาละ 2 คณะ คือ สมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการเดินทางไปดูงานราชการต่างประเทศที่รัสเซีย และ ฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-16 เม.ย. 2561 ถ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษจริงๆ จะไม่ได้ไปเด็ดขาด

                     วัชระงัดเอกสารโชว์"ส.ต.ท.หญิง”นั่งที่ปรึกษากมธ.วุฒิสภาหลายคณะ ทัวร์นอก

“ต้องขอข้อมูลว่าหัวหน้าคณะเป็นใคร มีบุคคลร่วมคณะทั้งหมดกี่คน ใครเป็นคนเสนอชื่อให้ไป และเป็นผู้ติดตามสนช.ท่านใดไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ  ใช้งบประมาณเท่าไร ไปกับบริษัททัวร์ชื่ออะไร กลับมาแล้วทำรายงานพร้อมภาพถ่ายส่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างไร มีจำนวนกี่หน้า ประสบความสำเร็จในการไปดูงานต่างประเทศหรือไม่ คุ้มค่ากับงบประมาณนับล้านบาทที่เสียไปหรือไม่”


ขณะเดียวกัน ต่อมาในสมัย ส.ว.ปัจจุบัน ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และยังได้เดินทางไปราชการภายในประเทศ ทั้งที่ จ.เชียงราย จ.ระนอง จ.ระยอง แสดงว่ามีความสำคัญมาก ต้องดูรายชื่อคณะกรรมาธิการที่ร่วมเดินทางทั้งหมด และผลรายงาน ภาพถ่ายการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดด้วย ซึ่งต้องทำหนังสือขอให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยรายละเอียดต่อไป 

                          วัชระงัดเอกสารโชว์"ส.ต.ท.หญิง”นั่งที่ปรึกษากมธ.วุฒิสภาหลายคณะ ทัวร์นอก
“อยากตั้งข้อสังเกตว่า การที่ได้สิทธิเดินทางไปราชการต่างประเทศนั้น ถ้าไม่ใช่บุคคลพิเศษของท่านผู้ทรงเกียรติจริงๆ จะได้ไปหรือไม่ ไปสายการบินอะไร ต้องดูเลขที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะนั่งเฟิร์สคลาส ติดกับ สนช.คนใด เช็คตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-มอสโก-ฟินแลนด์-กรุงเทพฯ อีกทั้งต้องดูว่า เป็นผู้ติดตามของกมธ.คนใด เพราะในเอกสารขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ในขณะนั้น”


นายวัชระ กล่าวด้วยว่า หากไม่ใช่กมธ.ต้องระบุสถานะของบุคคลร่วมคณะทั้งหมดทุกคนว่าติดตามกมธ.คนใด ใครเป็นผู้เสนอชื่อในกมธ.ให้พิจารณาอนุมัติด้วย ซึ่งเชื่อว่ามีข้อมูลมากกว่านี้ แต่ข้าราชการอาจจะตาพร่า ตกหล่นได้ จึงจะทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภาสั่งการให้ ผบ.กลุ่มงานตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งในทุกประเด็นต่อไป อยากขอเตือนว่า การปกปิดทำลายข้อมูล หรือ ส่งข้อมูลเท็จอาจนำไปสู่ศาลอาญาคดีทุจริตได้

                       วัชระงัดเอกสารโชว์"ส.ต.ท.หญิง”นั่งที่ปรึกษากมธ.วุฒิสภาหลายคณะ ทัวร์นอก