ราชกิจจาฯ ประกาศ“นิพนธ์ บุญญามณี”พ้นจากความเป็นรมต. 5 ก.ย.65

06 ก.ย. 2565 | 14:00 น.

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ระบุความเป็นรัฐมนตรีของ “นิพนธ์ บุญญามณี”สิ้นสุดลงตั้งแต่ 5 ก.ย.2565

วันนี้(6 ก.ย.65)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก 

 

ด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอลาออก จากตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 


รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน


นายกรัฐมนตรี

                          ราชกิจจาฯ ประกาศ“นิพนธ์ บุญญามณี”พ้นจากความเป็นรมต. 5 ก.ย.65

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชน เนื้อหาระบุว่า   


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้อธิบายมาโดยตลอดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถึงสาเหตุที่ผมไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางฯ ของ อบจ.สงขลา ได้ เนื่องจากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการประมูลและบริษัทคู่เทียบ ได้ทำการปลอมเอกสารและฮั้วประมูล เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลา ได้รับความเสียหาย 

บัดนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ก็ได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ชนะการประมูลและบริษัทในเครือ อีกทั้งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะหลบหนี นั้น อัยการได้ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 แล้ว 


วันนี้ผมพร้อมที่จะสู้คดีในศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้บริษัทที่ชนะการประมูลนั้น เป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน มิใช่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหาผมแต่อย่างใด และหากแม้จะย้อนเวลากลับไปได้ ผมก็ยังยืนยันที่จะไม่อนุมัติจ่ายเงินภาษีของประชาชนให้กับพวกทำผิดกฎหมายเช่นเดิม 

 

บัดนี้ คดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้ว ผมไม่มีความประสงค์จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรี และเวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีแต่อย่างใด ดังนั้นผมจึงได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  


ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและคำแนะนำรวมถึงสื่อมวลชนทุกสำนักที่ได้นำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องตลอดมา และขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี