เปิดโฉม 4,207 ตำรวจเกษียณอายุราชการปี 2565 “สุวัฒน์-ปิยะ-สุชาติ-วิระชัย”

30 ส.ค. 2565 | 10:44 น.

ตร.ประกาศข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4,207 ราย นำโดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.- 3 รองผบ.ตร. “พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย-พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์- พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง” รวมถึบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ ตร.

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเอกฉันท์ 6-0 เลือก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนใหม่ คนที่ 13 แทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เหลืออายุราชการอีก 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในปี 2566


ขณะที่ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ก.ต.ช. และ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ตำแหน่ง ระดับผู้บังคับการขึ้นไป ถึงจเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง ผู้เสียชีวิต และเกษีนณอายุราชการ รวมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลตามความเหมาะสม 

โดยมีการพิจารณาตามที่ ผบ.ตร. เสนอ มี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลื่อนเป็น รองผบ.ตร. จำนวน 4 ราย, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หมุนเวียน จำนวน 1 ราย, ผู้บัญชาการเลื่อนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน 6 ราย, ผู้บัญชาการหมุนเวียนจำนวน 7 ราย, รองผู้บัญชาการเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการจำนวน 16 ราย

 

รองผู้บัญชาการหมุนเวียน จำนวน 23 ราย, ผู้บังคับการเลื่อนเป็นรองผู้บัญชาการ จำนวน 40 ราย ผู้บังคับการหมุนเวียน จำนวน 71 ราย รองผู้บังคับการเลื่อนขึ้นเป็นผู้บังคับการ จำนวน 86 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 254 ราย 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสิ้นปีงบประมาณ 2565 มีข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ตามหลักฐานที่ปรากฏใน ก.พ.7 ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ จํานวน 4,207 ราย


โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการตํารวจที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565


สำหรับนายตำรวจที่เกษียณอายุราชการ อาทิ 


พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.


พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร.


พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร.


พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผบ.ตร.


พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการ ตร.


พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยผบ.ตร.


พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วยผบ.ตร.


พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช.


พล.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง ผบช.สกบ.


 พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ จตร.


พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน นายแพทย์ รพ.ตร.

                      เปิดโฉม 4,207 ตำรวจเกษียณอายุราชการปี 2565 “สุวัฒน์-ปิยะ-สุชาติ-วิระชัย”    เปิดโฉม 4,207 ตำรวจเกษียณอายุราชการปี 2565 “สุวัฒน์-ปิยะ-สุชาติ-วิระชัย”

 

+คลิกดูประกาศรายชื่อ 4,207 ตำรวจเกษียณราชการปี 2565