เตือน "ม็อบไล่ "บิ๊กตู่" เสี่ยงผิดกม. ชี้ปมนายกฯ 8 ปี อยู่ที่ดุลพินิจศาล

23 สิงหาคม 2565

"โฆษกรัฐบาล" เตือน "ม็อบไล่ "บิ๊กตู่" เสี่ยงติดเชื้อโควิด ขัดกฎหมายห้ามการชุมนุม ชี้ปม วาระนายกฯ 8 ปี ยึดกฎหมายเป็นสำคัญ ขอให้เชื่อมั่นหลักนิติธรรม

วันที่ 23 ส.ค.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้ เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งว่า

 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่และติดเชื้อโควิด-19 การชุมนุมดังกล่าวจึงเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศก่อนหน้านี้ 

 

 นายอนุชา บูรพชัยศรี
จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวดังกล่าว และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและบริเวณที่มีการชุมนุม เช่น รอบศาลาว่าการ กทม., แยกราชประสงค์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาล เพราะอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของนายกรัฐมนตรีนั้น นายกรัฐมนตรีขอให้ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเองด้วย

 

ดังนั้นผลจะออกมาอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนายกรัฐมนตรีไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมือง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และช่วยให้ประเทศชาติสงบสุข