“นิพนธ์”ลั่นปชป.พร้อมเป็นฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

20 สิงหาคม 2565

“นิพนธ์”ชูปชป.พร้อมบริหารประเทศ ชี้จุดแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง ด้วยโครงสร้างบุคลากรพร้อมทุกด้านจากความรู้และประสบการณ์ เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ

 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแห โดยพบปะพูดคุยแกนนำ และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) อสม. และกลุ่มสตรีคลองแหในพื้นที่เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ 


โดยมีนายสมยศ พลานด้วง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคปชป.เขต 3 สงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคปชป.เขต 2 ประธานสาขาพรรคและคณะกรรมสาขาพรรคเขตเลือกตั้งที่ 3  แกนนำ  สมาชิกพรรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีคลองแห และประชาชนเข้าร่วมในเวทีระดมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเมืองคลองแหกว่า 500 คน

นายนิพนธ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. ได้กล่าวให้กำลังใจ และให้ความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ ว่าพรรคปชป.ตลอดเวลากว่า 76 ปี เข้าสู่ปีที่ 77 พรรคเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เติบโตมาหลายยุคหลายสมัย และได้ทำนโยบายโครงการต่างๆ มากมาย  

                                 “นิพนธ์”ลั่นปชป.พร้อมเป็นฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ
ตั้งแต่ยุค นายชวน หลีกภัย มาจนถึงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียน เงินผู้สูงอายุ เงิน อสม. เงิน กยศ. หรือ การทำถนนสี่เลนทั่วประเทศ 

นอกจากนี้การดำเนินนโยบายของพรรคยังคำนึงถึงความยั่งยืน และสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน อย่าง นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) หรือบำนาญประชาชน ที่ตั้งขึ้นสมัยท่านอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ เหล่านี้เกิดจากนโยบายของพรรคปชป.ที่ต่อยอดให้ประเทศเดินไปสู่รัฐสวัสดิการ 

                               “นิพนธ์”ลั่นปชป.พร้อมเป็นฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันปชป.ได้เดินหน้าทำเรื่องของโครงการประกันรายได้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้พี่น้องเกษตรทุกคนมีความพึงพอใจกับนโยบายดังกล่าว   เพราะนโยบายประกันรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้น 


“ที่สำคัญอีกประการคือ การที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถานบันการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ซึ่งคำว่าสถาบันนั้นจะไม่ยึดติดกับตัวบุคคล วันนี้ปชป.ภายใต้การนำของหัวหน้าจุรินทร์ เป็นผู้นำพรรคเพื่อเป็นความหวังของประเทศ และเสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”


 โดยโครงสร้างพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทุกด้าน อย่างด้านระบบรัฐสภา ก็มี ท่านชวน หลีกภัย ด้านการเมืองก็มีท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ด้านเศรษฐกิจ ก็มี ท่าน ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นต้น 

                               
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมในทุกๆ ด้านกับการทำหน้าที่บริหารประเทศด้วยความรู้และประสบการณ์ และเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคตลอดเวลา และจะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ

 

“จึงดีใจที่วันนี้สาขาพรรคเขต 3 ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นสมาชิกกับพรรคปชป. เพื่อที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แนวทางที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาในพื้นที่เมืองคลองแห ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดในวันข้างหน้า  จึงต้องขอขอบคุณหัวหน้าสาขาพรรคและคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างนี้ 

                                
เพราะนี่คือ การสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับพรรคปชป. เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง แม้จะโดนกระแสลมแรงก็ยังไม่ล้ม นอกจากมีใบไม้ที่ผลัดลงมาบ้าง แต่ก็พร้อมที่จะผลิใบใหม่ออกมาแทน ดังนั้นพวกเราจึงต้องเป็นกำลังสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งนำพรรคไปสู่การเลือกตั้ง และพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำสึนามิทางการเมืองในภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง” นายนิพนธ์ กล่าว