ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่

18 ส.ค. 2565 | 09:20 น.

ชาวบ้านนครพนม น้ำตาซึม ซึ้งใจ “รมต.นิพนธ์” มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่ พร้อมขอบคุณและขอให้รัฐบาลทำเรื่องประกันรายได้ต่อไป เพราะชาวบ้านได้ประโยชน์ เผย“นครพนม”ออกโฉนดไปแล้ว 1,848 แปลง คิดเป็น 3,334 ไร่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 65 ที่หอประชุมอำเภอวังยาง ตำบลยอดชาด จังหวัดนครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”  โดยมีส่วนราชการจังหวัดนครพนม, นายอำเภอวังยาง, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม, ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

                                ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่
นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาล ได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว 

วันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่พี่น้องหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น 

                           ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่

จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหาย หรือ ถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ 

และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความใส่ใจและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ในครั้งนี้ด้วย 

                     ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่
นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากเรื่องที่ดินทำกินแล้ว ในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักประชาชนนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินนโยบายเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิด 

                           ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่
จากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับโฉนดที่ดินในวันนี้ ส่วนใหญ่ต่างมีความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากนโยบายประกันรายได้ อีกทั้งที่ดินที่ได้รับก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคงสามารถสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อไป

                            ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่

สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม เป็นการออกโฉนดที่ดินไปแล้วเกือบ 1,848 แปลง คิดเป็น 3,334 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ที่นา ปลูกข้าว ที่ไร่ ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกยางพารา มาเป็นเวลากว่า 50 ปี 

                             ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการมอบโฉนดที่ดินให้ชาวนครพนมครั้งนี้ ชาวบ้างบางคนถึงกับน้ำตาซึม แลซึ้งใจที่ รมต.นิพนธ์ เดินทางมามอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่ด้วยตัวเอง

                               ชาวบ้านนครพนมน้ำตาซึม ซึ้งใจ“รมต.นิพนธ์”มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่