“สุวัจน์”นำคนโคราชปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

28 ก.ค. 2565 | 06:25 น.

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นำคนโคราชทำความดี ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

“สุวัจน์”นำคนโคราชปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “สุวัจน์”นำคนโคราชปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชนชาวโคราชจำนวนมาก ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สวนภูมิรักษ์ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมาและถนนเรียบนคร ระยะทาง 3 กม.

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นวันมหามงคลอยากให้พสกนิกรชาวไทยทุกท่านได้ร่วมกันทำความดี ถวายความจงรักภักดี อย่างเช่นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในเขตนครเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมแรงร่วมใจ กันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,110 ต้น เพื่อถวายความจงรักภักดี ซึ่งได้ปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 และทางเทศบาลฯ ยังมีโครงการขยายการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างเขตเทศบาลให้มีความเขียวชอุ่ม ซึ่งมีประชากรจำนวนประมาณ 130,000 คน

ตั้งใจเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลฯ ทุกท่านปลูกคนละหนึ่งต้น โดยถือเอาวันมหามงคลเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้ให้ครบจำนวนของประชากร 130,000 คน ในเทศบาลฯ

“สุวัจน์”นำคนโคราชปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “สุวัจน์”นำคนโคราชปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

“วันนี้คนโคราชได้เริ่มต้นปลูกต้นไม้ 10,110 ต้นถือว่าเป็นฤกษ์มงคล ที่พวกเราจะร่วมกันทำความดี และสร้างความสวยงามให้กับเทศบาลฯ ซึ่ง

 

ความสำคัญของเทศบาลนครนครราชสีมา ถือเป็นห้องรับแขกของเมืองโคราช โคราชเป็นประตูสู่อีสาน และเทศบาลนครราชสีมา ก็เป็นศูนย์ร่วม เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆ เป็นศูนย์กลางของการลงทุนธุรกิจ และอุตสาหกรรม ถ้าเราสร้างความสวยงาม ปลุกต้นไม้และดูแลคูคลอง  ถือว่าเป็นคูเมือง เป็นประวัติ สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เราจะได้ช่วยกันบูรณะและบำรุงให้เกิดความสวยงามและเป็นแหล่งสันทนาการ และสร้างให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย”

 

นายสุวัจน์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ เราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำพระองค์  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ต้นไม้รวงผึ้ง และต้นไม้อื่นๆ ณ บริเวณพื้นที่ในสวนภูมิรักษ์  2 และบริเวณสองฝั่งเลียบถนนเทศบาลนคร มีระยะ 3 กม. ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพิ่มปอดของเมือง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และจัดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยกาศออกซิเจน และลดภาวะโลกร้อนและสร้างความร่มรื่นเขียวขจี ความสวยงาม ให้กับเมืองนครราชสีมา อย่างยั่งยืนต่อไป