svasdssvasds

ศาลสั่งให้ ภรรยา "สมัคร สุนทรเวช" ร่วมชดใช้ 587 ล้าน คดีจัดซื้อรถเรือดับเพลิง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 มิ.ย. 2565 เวลา 10:50 น. 2.5k

ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้ คุณหญิงสุรัตน์ ภรรยา นายสมัคร สุนทรเวช พร้อมทายาท ร่วมชดใช้ 587 ล้าน สมัยนั่งผู้ว่าฯกทม. คดีจัดซื้อรถเรือดับเพลิง

จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่านายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิงร่วมกันกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ของประเทศออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริงนั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (16 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร, นางกาญจนากร ไชยลาภ และนางกานดาภา มุ่งถิ่น ทายาทมรดกของนายสมัคร ต้องร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุลผลว่า เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อฯ จึงควรต้องรับผิดต่อกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละ 30 ของมูลค่าความเสียหายจากเงินจำนวน 1,958,600,000 บาท คิดเป็นเงินที่ต้องรับผิด 587,580,000 บาท

และเมื่อความรับผิดอันเกิดจากการกระทำละเมิดของนายสมัครต่อผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นเงิน มิใช่ความรับผิดซึ่งตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของนายสมัครผู้ตายโดยแท้ ดังนั้น ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ตามมาตรา 1600 และมาตรา 1601 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

จึงพิพากษาให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัครทั้งสามคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2553 ถึงวันที่ 10 เม.ย.2546 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ทั้งนี้ หากคดีที่กรุงเทพมหานครฟ้องบริษัทสไตเออร์ฯ ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน โดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม หรือคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีตกลงกันด้วยดีทำให้ค่าความเสียหายลดลงเพียงใดก็ให้ทายาทโดยธรรมของนายสมัคร ทั้งสามคนรับผิดตามอัตราส่วนตามที่ศาลกำหนดให้ นายสมัคร สุนทรเวช รับผิดชอบเพียงนั้นแต่ต้องรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัคร สุนทรเวช ที่ตกทอดแก่ตน และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลางและในชั้นศาลปกครองสูงสุดแก่กรุงเทพมหานคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด