"วิษณุ" ชี้ช่องเอาผิด "เมากัญชา ทำตัวน่ารำคาญ" ร้องตำรวจจับได้

16 มิ.ย. 2565 | 08:21 น.

"วิษณุ" เผย ใช้กฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ ทดแทน ระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่คลอดได้ แนะหากมี คนพี้ ขับขี่-ก่อเหตุรำคาญ ร้องตำรวจจับกุมได้

วันที่ 16 มิ.ย.65   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานคร ออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกทม. เป็นเขตปลอดกัญชา กัญชง จะขัดแย้งกับนโยบายกัญชาเสรีหรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบ ตอบในเรื่องนี้ไม่ถูก ไม่แน่ใจ และไม่ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุข ออกกฎระเบียบมาบังคับใช้เกี่ยวกับกัญชา กัญชง ได้เมื่อใด

 

แต่ขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการกลางมาพิจารณาในเรื่องนี้ โดยที่กระทรวงสาธารณสุข อาจมีคณะกรรมการชุดอื่นที่บริหารกฎหมายของเขา และมีการคุยกันว่ากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องนำกฎหมายทุกฉบับที่มีมาใช้ทดแทนระหว่างที่ยังไม่ประกาศใช้พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

 

อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา ในหมวดความผิดลหุโทษ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ด้านกระทรวงพาณิชย์ มีกฎหมายหลายอย่างที่นำมาปรับใช้ในเรื่องนี้ได้ ในลักษณะของการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ควบคุมราคา 
 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ กล่าวว่า ในแง่กฎหมายอาญา มีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติควบคุมไว้ เช่น หากเมากัญชาแล้วขับขี่ยานพาหนะ และการก่อเหตุรำคาญ เป็นต้น

 

มาตรการเหล่านี้ อาจดีกว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังคิดออกมา เพราะหากมีผู้ร้องเรียนเรื่องก่อเหตุรำคาญ ตำรวจสามารถเข้าไปจับกุมได้ แต่หากเป็นกฎหมายของกระทรวงสาธาณสุข จะต้องเข้าไปปรามก่อน หากไม่ฟังจึงจะดำเนินคดีอาญาต่อไป


ส่วนจะเป็นการปิดช่องเรื่องการออก พ.ร.ก.เข้ามาควบคุม หรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ได้ปิดประตู เมื่อร่างพ.ร.บ.ค้างอยู่ในสภา จะมาออกพ.ร.ก.ซ้อนคงไม่เหมาะ

 

แต่ถ้าการพิจารณา พ.ร.บ.ล่าช้า แล้วพบว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเห็นได้เป็นที่ประจักษ์ และเข้าข่ายจำเป็นออก พ.ร.ก. อาจจะพิจารณาได้ 
 

ทั้งนี้ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการการ เตรียมออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงฯเป็นเขตปลอดกัญชา กัญชง เช่นเดียวกันนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ทำได้ แต่ไม่ทราบว่าประกาศจะออกมาอย่างไร

 

ส่วนโรงเรียนในกทม.ก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งการที่สถานศึกษาออกกฎระเบียบ ห้ามจำหน่ายในโรงเรียน ถือเป็นเรื่องดีและถูกต้อง