svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ธรรมนัส " นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย "ไผ่ ลิกค์" ขยับเป็นเลขาฯ

10 มิถุนายน 2565

ตามคาด “ธรรมนัส” นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยด้าน “ไผ่ ลิกค์” เลื่อนเป็นเลขาฯ ขณะที่ "จุ๊บจิ๊บ ธนพร ” เป็นเหรัญญิก ตำแหน่งเดิม

วันที่ 10 มิถุนายน  2565  ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ พรรคเศรษฐกิจไทย ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อตั้งกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคเศรษฐกิจไทย ชุดใหม่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค, น.ส.ธนพร ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค พร้อมกก.บห.พรรคเศรษฐกิจไทย ชุดใหม่

ด้านตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ของพรรค ได้แก่

1.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น
2.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา
3.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร
4.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร
5.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

6.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก
8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน
9.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 10.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 1 นครราชสีมา

 

11.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.เขต 1 จังหวัดตาก
12.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2
13.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
14.นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และอดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

15.นายสุชาติ อุทัยวัฒน์

 

16.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17.นายธนสาร ธรรมสอน อดีตที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ
18.นายปัญญา พุกราชวงศ์
19.นายนพดล สงวนพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.กาญจนบุรี
20.นายประมวล เอมเปีย

ทั้งนี้ กก.บห.ที่ได้ที่การเลือกเข้ามาใหม่ 4 คน คือนายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 1 นครราชสีมา, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. เขต 1 จังหวัดตาก, นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2, นายประมวล เอมเปีย โดยพบว่าชื่อของนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่เป็น กก.บห.ชุดเดิมนั้นไม่มีใน กก.บห.ชุดใหม่ด้วย

 

ด้านกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารที่มาจากกรรมการบริหารพรรคจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
2.นายสมศักดิ์ คุณเงิน
3.นายจีรเดช ศรีวิราช

4.นายพรชัย อินทร์สุข
5.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
6.นายยุทธนา โพธสุธน
7.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
8.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

 

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองจำนวน 4 คนประกอบด้วย 1.นายชานนท์ จิตต์จง 2.นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ 3.นายนเรศ มูลไฝ 4.นายวัฒนา สมหวัง

 

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจำนวน 4 คนประกอบด้วย 1.นายสุธี พงษ์เพียรชอบ 2.น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ 3.นายสุจินต์ อินพหล 4.นายกรรภิรมย์ กุยุคำ