svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นิพนธ์”ลั่นสงขลาพร้อมทุกด้านหนุนจัดซีเกมส์ ฟุตบอลคิงส์คัพ ฟื้นศก.ภาคใต้

08 มิถุนายน 2565

“นิพนธ์”ลั่นสงขลาเมืองกีฬา มีความพร้อมทุกด้าน หนุนจัดซีเกมส์และฟุตบอลคิงส์คัพ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ควบคู่การสร้างหาดใหญ่ เป็น Smart City และ เมือง MICE City

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมคริสตัน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

                                   “นิพนธ์”ลั่นสงขลาพร้อมทุกด้านหนุนจัดซีเกมส์ ฟุตบอลคิงส์คัพ ฟื้นศก.ภาคใต้
นายนิพนธ์ กล่าวเสนอในที่ประชุมว่า จังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกมิติ ทั้งการท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการจัดแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมาตรฐานระดับโลก จึงขอเสนอให้จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาระดับอาเซียน หรือ กีฬาซีเกมส์ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมือง Sport City ได้ครบทุกมิติ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และขอเสนอให้จังหวัดสงขลา ได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ ซึ่งมีสนามกีฬาติณสูลานนท์ที่ได้มาตรฐานของ AFC อีกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ประธานที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการและจะมอบหมายให้ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มาสำรวจความพร้อมของจังหวัดว่า จะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาประเภทใดได้บ้างต่อไป
นอกจากนี้ ให้มีการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้รับรองให้เป็นเมืองไมซ์ (MICE City) อันจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและสร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร 

                                              “นิพนธ์”ลั่นสงขลาพร้อมทุกด้านหนุนจัดซีเกมส์ ฟุตบอลคิงส์คัพ ฟื้นศก.ภาคใต้    “นิพนธ์”ลั่นสงขลาพร้อมทุกด้านหนุนจัดซีเกมส์ ฟุตบอลคิงส์คัพ ฟื้นศก.ภาคใต้
ขณะเดียวกัน การที่จังหวัดสงขลาจะดำเนินการได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบได้ จะต้องเมือง Smart City ที่มีระบบรองรับทั้งด้านเทคโนโลยีสื่อสาร การคมนาคม การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมสีเขียว ฯลฯ 
“สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ที่เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งหมดให้ดีขึ้น ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน" นายนิพนธ์ กล่าว 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ - สงขลาระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) และยังได้อนุมัติกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเห็นชอบกรอบข้อเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้