svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

05 มิถุนายน 2565

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำคณะผู้บริหาร กทม.เข้ากราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา “พุทธ-คริสต์-อิสลาม” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

วันนี้ (5 มิ.ย. 65) เมื่อเวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทานพระวโรกาสให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.)  พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) เข้าเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมกันนี้ ได้เข้ากราบสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร

                            “ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง   

นายชัชชาติ กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าและรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

จากนั้น ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารสำนักพระสังฆราช สำนักมิสชังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ 

“ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

                       “ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

โดยพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมแสดงความห่วงใยในภาระหน้าที่อันมากมาย ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน 

ทั้งยังได้เล่าเรื่องราวของคาทอลิกในประเทศไทยและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อบอกถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการเผยแพร่ศาสนา และความพร้อมจะเป็นหนึ่งเดียว ความยินดีในการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ กับงานต่าง ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมในส่วนรวม และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 


โอกาสนี้ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ได้มอบหนังสือที่ระลึกต่าง ๆ และหนังสือคำสอนคาทอลิกในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม พร้อมนำเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

“หากทางศาสนาอยากให้ทาง กทม. รับใช้อะไรก็ยินดี หนึ่งในนโยบายคือพยายามให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหลาย ๆ ชุมชนคาทอลิกก็มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างน่าชื่นชมอยู่แล้ว” ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ

              “ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง   “ชัชชาติ”นำคณะผู้บริหาร กทม.กราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ในช่วงบ่าย ผู้ว่าฯ กทม.  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตหนองจอก 


โอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ความว่า 


“ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครลงคะแนนเลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านนโยบายและวิสัยทัศน์ในการยกระดับเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความเจริญทัดเทียมเมืองหลวงในอารยประเทศ และให้ "กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน" ตาม "นโยบาย 9 มิติ" หรือ "กรุงเทพฯ 9 ดี" 

 

ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของท่านและขออำนวยพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า โปรดบันดาลประทานความสำเร็จแด่ท่าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ชาวกรุงเทพมหานคร ให้ลุล่วงตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ทุกประการ ขอให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ในการประกอบภารกิจสนองตอบความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้ลุล่วงทุกประการเทอญ”