ชัชชาติพายเรือเก็บขยะเจ้าพระยา-ปลูกต้นไม้ ปลุกจิตสำนึกวันสิ่งแวดล้อมโลก

05 มิ.ย. 2565 | 03:14 น.

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ‘ชัชชาติ’ นำชาวกทม. พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี ย้ำแนวคิดกรุงเทพฯมีแค่หนึ่งเดียว ต้องทำหลากหลายมิติเพื่อสิ่งแวดล้อม และต้องทำทุกวัน ตั้งแต่การเก็บขยะ ดูแลแม่น้ำลำคลอง ปลูกต้นไม้ ไปจนถึงการลดภาวะโลกร้อน

5 มิ.ย. 65 เวลา 07.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 (World Environment Day 2022) โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ชมรมนิยมพาย ผู้อำนวยการเขต ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากวันนี้ (5 มิ.ย.) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นกิจกรรมที่ทั่วโลกทำพร้อมกัน ปีนี้จัดเป็นปีที่ 50 ภายใต้แนวคิด #OnlyOneEarth กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้นำทำสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อส่งต่อให้แก่ลูกหลาน ซึ่งมีหลายมิติที่จะต้องทำ ทั้งเรื่องการเก็บขยะ การดูแลแม่น้ำลำคลอง การปลูกต้นไม้ การลดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก ทั้งหมดนี้อยู่ในนโยบายที่กทม.เร่งผลักดันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน

 

OnlyOneEarth คือมีโลกใบเดียว ถึงแม้ว่าจะมีดาวเป็น พันล้านดวงในกาแล็กซี่ ซึ่งก็สืบต่อมาถึง BangkokOnlyOne คือมีกรุงเทพฯ แค่หนึ่งเดียวเหมือนกัน เราจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จริงๆ แล้ว ทุกๆ วันคือวันสิ่งแวดล้อมโลก เพราะเราไม่มีเวลาที่จะเสียไปอีกแล้ว” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าว

สำหรับกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ชมรมนิยมพาย และกรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านการขนส่งมวลชน
  2. ด้านพลังงาน
  3. ด้านพื้นที่สีเขียว และ
  4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย

 

นอกจากกิจกรรมการร่วมกันเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและไขมันลงในแม่น้ำและคูคลองแล้ว ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 69 ต้น ประกอบด้วย มะฮอกกานี ตะเคียนทองและขี้เหล็ก ภายในสวนหลวงพระราม 8 เพื่อให้เจริญเติบโตให้ร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน

ภายเรือเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้ง 50 สำนักงานเขตจะมีการจัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บขยะในแม่น้ำคูคลอง การรณรงค์ลดใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันในโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้อีกด้วย

ปลูกต้นไม้สวนหลวงพระราม 8

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะ รวมทั้งการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามแนวคิด #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว

 

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ในบ้านเรือนของตนเอง และส่งภาพถ่ายมาร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลได้ทาง Facebook ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ที่ www.facebook.com/pr.environment ได้ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 นี้ด้วย