กทม.เร่งขุดลอกคูคลอง ผู้ว่าชัชชาติ สั่งเพิ่มระบบควบคุมสถานีสูบน้ำออนไลน์

04 มิ.ย. 2565 | 10:57 น.

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เผยแผนขุดลอกคูคลอง 1,980 คลอง ความยาวรวม 2,745 กิโลเมตร ด้านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สั่งเพิ่มระบบติดตามและสั่งการการทำงานของสถานีสูบน้ำแบบอัตโนมัติและผ่านระบบออนไลน์

รายงานจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ว่า วานนี้ (3 มิ.ย.65) เวลา 22.00น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร พร้อมแนะนำแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 

  • พัฒนาระบบคาดการณ์ฝน และเหตุการณ์น้ำท่วมล่วงหน้า
  • เพิ่มอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำในคลอง ในผิวจราจร
  • เพิ่มระบบติดตามและสั่งการการทำงานของสถานีสูบน้ำแบบอัตโนมัติและผ่านระบบออนไลน์ (SCADA)

กทม.เร่งขุดลอกคูคลอง ผู้ว่าชัชชาติ สั่งเพิ่มระบบควบคุมสถานีสูบน้ำออนไลน์ กทม.เร่งขุดลอกคูคลอง ผู้ว่าชัชชาติ สั่งเพิ่มระบบควบคุมสถานีสูบน้ำออนไลน์

ขณะเดียวกัน สำนักการระบายน้ำ ยังดำเนินการขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

 

ในปี 2565 ได้รับงบประมาณขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 60,134 เมตร แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี 32 คลอง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุยายน 2565 และส่วนที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10 คลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภาย 90 วัน

 

อย่างไรก็ตามในระยะเร่งด่วนนี้ ทางสำนักการระบายน้ำได้ใช้แรงงานคน อุปกรณ์ เครื่องจักร ดำเนินการขุดลอกเอง จำนวน 35 คลอง (ต.ค. 63 – พ.ค 65) โดยเน้นขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินมากและอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วม

กทม.เร่งขุดลอกคูคลอง ผู้ว่าชัชชาติ สั่งเพิ่มระบบควบคุมสถานีสูบน้ำออนไลน์ กทม.เร่งขุดลอกคูคลอง ผู้ว่าชัชชาติ สั่งเพิ่มระบบควบคุมสถานีสูบน้ำออนไลน์

นอกจากนี้ในปี 2566 สำนักการระบายน้ำ ได้มีแผนการขุดลอกคลองเพื่อเชื่อม 9 คลองสายหลัก กับอีกจำนวน 65 คลอง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้ไหลไปลงสู่อุโมงค์ และสถานีสูบน้ำ แล้วระบายน้ำไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมความยาว 393,174 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต